Pokud nemůžete přečíst email, tak klikněte zde

DATUM VYDÁNÍ: 6. 8. 2015

ČÍSLO: 32

ROČNÍK: 4

Turistický týdeník

Naučná stezka Kotvice je zcela obnovená

Kotvice je asi nejznámější rezervace Poodří a odjakživa je spjata také s naučnou stezkou.První naučná stezka tudy vedla už v osmdesátých letech. CHKO Poodří loni přistoupila k její celkové revitalizaci. Celý projekt trval téměř rok, uvedla Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) na svém webu. 

Stezku tvoří 9 informačních panelů umístěných na trase mezi Novou Horkou a Pasečným mostem, trasa je v terénu vytyčena klasickým značením. U rybníku Kotvice je navíc umístěna nová ptačí pozorovatelna. Jednotícím grafickým prvkem jsou poutavé ilustrace Ivany Kolářové, které věrně zachycují přírodu, krajinu i její obyvatele. Stezku jsme nazvali „putováním krajinou proměn“. Na necelých čtyřech kilometrech poznáte Poodří jako zajímavou, rozmanitou krajinu, která se vlivem člověka a činnosti nespoutané řeky Odry neustále mění, ale přesto si zachovává svůj půvab a přírodní bohatství. Maskotem stezky je vydra říční, která je také hlavní hrdinkou komiksového stripu, který najdete na každém zastavení. 

Za zmínku stojí také samotná konstrukce infopanelů, kterou tvoří neopracované, masivní akátové kůly. Trnovník akát je dřevinou, která do Poodří nepatří, a proto je v našem zájmu tyto dřeviny likvidovat. Tímto způsobem dřevo vykácených akátů posloužilo dobré věci. Dřevo je navíc velmi odolné a konstrukce má přírodní, pro návštěvníka atraktivní podobu. 

Zdroj a foto: AOPK

Pokryjí jeseníky místo kleče znovu horské louky?

Podnik Lesy ČR dokončil v červnu pilotní projekt v národní přírodní rezervaci Šerák–Keprník v Jeseníkách. Přibližně na dvou hektarech se odtěžila borovice kleč s cílem přirozené obnovy původní horské vegetace, uvedla mluvčí podniku Eva Jouklová. 

Na přelomu 19. a 20. století lesníci uměle vysadili v nejvyšších partiích Jeseníků borovici kleč, po vzoru alpských kolegů. Důvod byl prostý. V místě opakovaně docházelo k sesuvům půdy a sněhových lavin. Ohroženy byly lesní porosty, cesty i vesnice na svazích. Proto bylo třeba znovu obnovit přirozenou horní hranici lesa sníženou pastvinami. Výsadba borovice kleče byla vhodným, přírodě blízkým řešením. Kleči se v podmínkách Jeseníků dařilo, rozrůstala se a brzy splnila očekávání lesníků. 

Po více než sto letech však začaly v odborných kruzích diskuse o tom, zda tato nepůvodní dřevina neohrožuje vzácné horské biotopy. V Jeseníkách dnes borovice kleč roste přibližně na 140 hektarech a pokrývá necelých 13 % území nad horní hranicí lesa. Jednorázové odstranění dřeviny z nejvyšších poloh se však lesníkům jevilo jako rizikové, proto byla možná místa obnovy pečlivě určena. Zda se v místě obnoví původní vegetace arkto-alpinských trávníků, ukáže až čas. 

TT, foto: Lesy ČR

Vyhlídka na hradě Košumberk je uzavřena

Návštěvníci zříceniny hradu Košumberk v Luži na Pardubicku v těchto dnech už nemají možnost vyjít na vrchol staré části stavby a rozhlédnout se po daleké krajině. Vyhlídka je totiž uzavřena, informuje Pardubický deník. 

Začátkem prázdnin došlo na této části hradu k velkým novým trhlinám. Po konzultaci s odborníky a statikem bylo rozhodnuto o uzavření prostor. Samotný hrad však zůstává návštěvníkům otevřený a kulturní programy se konají. S největší pravděpodobností trhliny vznikly v souvislosti s tektonickým pohybem zemských desek. Další souvislou příčinou je samozřejmě přirozená eroze velmi starého zdiva. Město Luže bude shánět prostředky na opravu. 

Zdroj: Denik.cz, foto: wikimedia commons, ZP

I v srpnu pokračuje cyklus komentovaných prohlídek zámeckých zahrad a parků

Letos slaví střední Evropa dvousté výročí tzv. Vídeňského kongresu. Národní památkový ústav se k oslavám připojuje nejen připomenutím několika rodů a významných osobností, které v této době hrály na politické scéně Evropy klíčovou úlohu, ale i odborným katalogem neoklasicistní aristokratické architektury na Moravě a ve Slezsku. NPÚ to uvedl ve své zprávě. 

Katalog mimo jiné zahrnuje tak významná sídla a jejich zahrady, jako jsou zámky Dačice, Lysice, Hradec nad Moravicí, Raduň, Schönwald v Jinošově, kroměřížskou Květnou a Podzámeckou zahradu, Uherčice či voluptuární stavby v Lednicko-valtickém areálu. A právě zámeckých zahrad a parků se týkají komentované prohlídky připravované a vedené odbornými průvodci. Během komentovaných prohlídek se průvodci zaměří právě na empír, zvaný také císařský sloh, což je období klasicismu (respektive neoklasicismu), který se rozšířil z Francie počátkem 19. století za vlády Napoleona Bonaparte. V mnohých zahradách se dochovaly významné prvky z tohoto období, které ovlivnily jejich vzhled a ráz až do dnešní doby. 

Nabídka komentovaných prohlídek: 

pátek 7. srpna ve 14 hodin– zahrady pod hradem Pernštejn (PhDr. Eva Škrabalová) 

pátek 7. srpna v 10 hodin – Květná zahrada v Kroměříži (Mgr. Ondřej Zatloukal) 

pátek 14. srpna ve 14 hodin – zahrady zámku v Uherčicích (Mgr. Lenka Kalábová) 

pátek 21. srpna v 16 hodin – zahrada zámku v Lednici (Mgr. Michal Konečný, Ph.D.) 

Podrobnější informace najdete na webech jednotlivých památek 

TT, foto: wikimedia commons, GuentherZ

Muzeum Českého stříbra získalo ocenění TripAdvisor

České muzeum stříbra v Kutné Hoře, které každý rok překračuje hranici stotisícové návštěvnosti a patří mezi nejatraktivnější a nejnavštěvovanější muzea Středočeského kraje, obdrželo v těchto dnech další ocenění návštěvníků celosvětového portálu TripAdvisor. Oznámil to Středočeský kraj. 

„Naše organizace již počtvrté obdržela za své služby v cestovním ruchu ocenění od návštěvníků celosvětového portálu TripAdvisor.com, tentokrát Certifikát výjimečnosti za rok 2015, čehož si nesmírně vážíme,“ ocenil radní pro kulturu a památkovou péči Zdeněk Štefek. Celosvětový portál www.TripAdvisor.com je zaměřen na recenze turistických cílů a získává na stále větší popularitě. 

 Hlavní expozice Českého muzea stříbra na Hrádku nabízí možnost návštěvy dvou prohlídkových okruhů. První, zhruba hodinový okruh seznamuje návštěvníky s vývojem Kutné Hory od jejích počátků až do období druhého nejvýznamnějšího města království. Přízemí je věnováno geologii revíru a archeologii. Další část expozice ukazuje počátky města po objevu stříbra. První patro přibližuje Kutnou Horu již jako výsostné královské horní město. Návštěvníky zaujmou témata jako stavební vývoj Hrádku, styl života „stříbrné šlechty“ nebo role Kutné Hory v českém státě. V pokladnici si pak mohou podrobně prohlédnout ukázky českých mincí ražených v Kutné Hoře. Druhý okruh, který zabere asi tak jeden a půl hodiny, přibližuje návštěvníkům celý proces zpracování stříbrné rudy. Od středověkého způsobu těžby, zpracování surového stříbra až po technologii ražby mincí. 

Scénická expozice přibližující zpracování stříbrné rudy a ražbu mincí, původní velký těžní stroj na koňský pohon, takzvaný trejv, i autentické středověké důlní dílo. Návštěvníci jsou vybaveni svítilnou, helmou a perkytlí, tedy hornickou halenou, a procházejí asi 250 m dlouhou částí původního středověkého dolu. Od roku 2007 je okruh obohacen i o havířskou osadu, instalovanou na zahradě Hrádku. 

 TT

Teplá Vltava je pro splouvání uzavřena

Správa NP Šumava uzavřela ve čtvrtek 6.8. horní část Vltavy pro vodáky a to z důvodů nízké hladiny vody (44,8 cm). Oznámil to NP Šumava. Zákaz splouvání platí pro úsek Lenora – Pěkná. TT

Na Svatém kopečku se nově můžete podívat i do zvonice

Jak TT minulý týden informoval, byla v těchto dnech slavnostně dokončena šestiletá obnova Svatého kopečku nad Mikulovem. Přinášíme proto ještě další podrobnosti, které mohou návštěvníky zajímat. 

Opravené největší dominanty křížové cesty – kaple svatého Šebestiána a zvonice – byly slavnostně otevřeny ve čtvrtek 30. července, kdy se rozezněl i 4 360 kilogramů vážící a 165 centimetrů vysoký zvon v zrekonstruované zvonici. V dosud nepřístupné zvonici je nově instalována expozice věnovaná historii Mikulova, kardinálu Františku z Dietrichsteina, tradici křížových výprav a stavební obnově Svatého kopečku. Bude otevřena společně se sousedním kostelem svatého Šebestiána každou sobotu od 10 do 16 hodin a v neděli od 10 do 14 hodin. Na kostele se opravovala střecha, vnější fasáda, byla osazena nová okna a zrestaurovány dveře. Na zvonici byly provedeny práce obdobného rozsahu, ale navíc byly opraveny i vnitřní prostory. 

Společně s dvěma opravenými objekty křížové cesty byla také symbolicky otevřena nově vybudovaná naučná stezka Svatý kopeček v Mikulově, která byla rovněž součástí tohoto projektu. Na jedenácti informačních panelech se návštěvníci dozvědí o historii křížové cesty a jedinečné fauně a floře přírodní rezervace Svatý kopeček. Trasa je doplněna dvaceti odpočinkovými místy s lavičkami a vede až k vyhlídce nad lomem, kde je krásný výhled na vytěžený lom, zříceninu Děvičky či Stolovou horu. 

TT, foto: Mikulovská rozvojová

Zámek Velké Březno bude v pátek uzavřen

V pátek 7. srpna 2015 bude celý areál zámku Velké Březno pro veřejnost uzavřen. Oznámil to Národní pomátkový ústav. Důvodem je pokračující natáčení filmu Za oponou noci. TT

Nová publikace Správy NP Šumava provede turisty po nouzových nocovištích

Týdenní pěší výlet ze západního cípu národního parku Šumava až k jihu absolvoval v létě loňského roku moderátor Michal Jančařík. K přespání vždy využil nouzová nocoviště, která představuje v nové publikaci nazvané Vandr Šumavou. Společně ji představil se Správou NP Šumava, uvedl mluvčí NP Jan Dvořák. 

Drobná knížka na osmdesáti stranách představuje nejen samotná nouzová nocoviště, kterých je na území Národního parku sedm, ale také popis celé cesty mezi nimi včetně turistických map a fotografií. „Tento výlet stojí za to. Jednotlivá nocoviště jsou totiž rozmístěna zhruba dvacet kilometrů od sebe a to tak, že se turista za den přemístí z jednoho k druhému a za ten den si užije šumavských krás do sytosti. Velkým zážitkem je ale samotné přespání na nouzovém nocovišti, v jedinečné přírodě. To má neopakovatelnou atmosféru, která se ale na papír moc převést nedá a to si musí každý zažít sám. A právě tato publikace by mu mohla být dobrým průvodcem nebo tím, co ty, kteří se teprve rozhodují, přesvědčí,“ řekl Michal Jančařík. 

Nouzová nocoviště vytvořila správa Národního parku Šumava v roce 2008. Jsou v provozu celoročně a každou sezónu v nich přenocují stovky turistů. „Nouzová nocoviště jsou nedílnou a současně velmi důležitou součástí turistické infrastruktury Národního parku Šumava. Mnozí o této možnosti, jak poznat Šumavu už vědí, ale pro některé to je stále, i po osmi letech provozu, novinkou. Proto jsem rád, že vznikl tento průvodce, kterým se určitě mnozí turisté nechají inspirovat. Psal ho totiž člověk, který si je všechny prošel a tu Šumavu si zažil, jak nejlépe mohl,“ uvedl ředitel Správy Národního parku Šumava Pavel Hubený. Nová publikace Vandr Šumavou je k dispozici ve všech informačních střediscích Správy NP Šumava. 

Nevytíženějšími jsou nouzová nocoviště na Poledníku, na Modravě a na jihu také Pod Plešným jezerem a v Novém Údolí. Přes léto je hojně využívané také nouzové nocoviště na Bučině. Všechna slouží pouze jako nocoviště, tedy pro přespání. Kempování je zde zakázáno, stejně jako rozdělávání ohňů, kromě Poledníku, kde je k dispozici venkovní krb. 

TT

Cyklostezka z Pardubic do Hradce brzy nebude

Velké potíže s výkupy pozemků nebrzdí v královéhradeckém regionu jen stavbu dálnice D11 či rychlostní silnice R35, ale i cyklostezky mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Jasné je, že očekávaná stavba hned tak nebude, píše server Idnes.cz. „Máme ohromné problémy s výkupy pozemků. Ze soukromé sféry jsem byl zvyklý na to, že se něco domluví a to pak platí. Nyní zjišťuji, že to není pravda vždy,“ uvedl Idnes.cz radní René Živný. Na mysli má hlavně přípravu stezky v okolí Kunětické hory. Původní trasa podél silnice na Dříteč je zřejmě pasé. Majitelé pozemku se rozhodli, že u svých zahrad stezku nechtějí. 

Zdroj: Idnes.cz

Vysoké Mýto nabízí o nedělích komentované prohlídky

Vysoké Mýto Vám otevírá své středověké brány po celé prázdniny turistům. Komentované prohlídky města se konají každou prázdninovou neděli v 10 h a ve 14 h. Upozornil na to Turistický informační servis Východních Čech. 

V rámci komentované prohlídky města vystoupáte na Pražskou a Litomyšlskou věž, projdete se po největším čtvercovém náměstí v ČR, kolem středověké Choceňské věže, zbytků hradební zdi a kostela Nejsvětější Trojice se příjemnou procházkou dostanete k renesanční zvonici a chrámu svatého Vavřince s 67 m vysokými věžemi a s unikátním oltářním obrazem Petra Brandla. Začátek komentované prohlídky a prodej vstupenek je v Turistickém informačním centru. 

Následující prohlídky: 

9.8.2015 10:00
9.8.2015 14:00
16.8.2015 10:00
16.8.2015 14:00
23.8.2015 10:00
23.8.2015 14:00
30.8.2015 10:00
30.8.2015 14:00 

TT, foto: wikimedia commons, sokoljan

Na Vysočině přibyly letos čtyři nové kulturní památky

Od začátku letošního roku přibyly v Kraji Vysočina čtyři nemovité kulturní památky. Jsou jimi kaple Nanebevzetí Panny Marie v Jihlavě, boží muka v Polné, náhrobek na hřbitově na Starém Městě v Telči a dva židovské domy v Třebíči. Oznámil to Národní památkový ústav. 

„I drobné stavby a objekty, jako jsou náhrobky či boží muka, mohou mít nadregionální význam a jsou cenné v celostátním měřítku,“ konstatuje ředitelka územního odborného pracoviště NPÚ v Telči Martina Indrová. 

Kaple Nanebevzetí Panny Marie v Jihlavě stojí v Telečské ulici u silnice směrem na Pístov před panelovým bytovým domem. Pozdně barokní sakrální stavba z roku 1762 sloužila na předměstí tehdejší Jihlavy jako kaple pro pocestné u frekventované středověké cesty. Připomíná místo, kde vyvěral pramen vody, u něhož se zastavovali poutníci. 

Boží muka vPolné pocházejí ze 17. století. Stojí na křížení dvou cest, silnice směrem na Zábornou a cesty vedoucí k rybníku za obcí. Jejich umístění je zachyceno ve Stabilním katastru z roku 1838, což naznačuje, že jsou stále na původním místě. Jejich poloha označuje v historickém kontextu původní hranici obce. Mají zajímavou, kvalitně řemeslně propracovanou lucernovou kaplici, která se vymyká lokální produkci obdobného typu božích muk. V kapli pravděpodobně býval obraz sv. Václava, což potvrzuje patrný výrazný otisk obrazu na vnitřní straně kaplice. 

Novou kulturní památkou, která se může stát i vyhledávaným cílem turistů a příznivců výtvarného umění a historie, se od června může pochlubit Telč. Je to náhrobek na hřbitově na Starém Městě na hrobovém místě č. 151 a 152. Jeho dominantou je pískovcová socha odpočívajícího anděla opírajícího se o kamennou vázu. Celý hrob je ohraničen žulovými obrubníky s litinovými sloupky, které jsou vzájemně spojeny řetězy. Návrhem a provedením patří tento hrob mezi nejzajímavější z celého hřbitovního areálu a pravděpodobně je to jediný náhrobek v Telči, který pochází z významné brněnské kamenosochařské dílny Loos & Tomola. Jde o kvalitní uměleckořemeslnou práci z druhé poloviny 19. století. 

Domy čp. 59 a čp. 60 v Třebíči v ulici L. Pokorného tvoří nárožní dvoupodlažní objekt pod jedním krovem. Obě čísla popisná se v jednotlivých podlažích různě vzájemně prolínají, domy spolu stavebně souvisí a tvoří jeden celek. Představují významný doklad historického vývoje a ukázku života židovské komunity. Mezi kulturněhistorické hodnoty stavby patří kromě půdorysného uspořádání a autentických konstrukcí zdiva také široká škála truhlářských prvků (dveří, oken a vestavěných skříní). Zcela mimořádný je nález autentické židovské mezuzy na dveřích pavlače, jediné v třebíčské židovské čtvrti. 

TT, foto: NPÚ

V Mikulově dokončují také obnovu zámeckého parku

Mohutná barokní brána do zámeckého parku v Mikulově se brzy otevře. Už bezmála rok je pro návštěvníky uzavřena kvůli generální rekonstrukci, uvedla Lenka Křivánková z Mikulovské rozvojové. 

„Obnova se týká téměř celého areálu okolo budovy zámku. Baroková zahrada, tedy plocha za Försterovou branou, využívá ornamentiky barokního stylu (s odkazem na dochované historické dokumenty), symbolicky bude obnovena dřívější oranžerie s využitím dochovaných fragmentů. Částečně zasahuje i do jižního předpolí s terasami, kde je navrhována zahrada pro nevidomé a slabozraké, zelené bludiště a malá růžová zahrada,“ říká ředitel Regionálního muzea v Mikulově Petr Kubín. Zásadní proměnou prochází západní terasy, kde byla vysázena celá řada nových druhů rostlin (ibišky, sasanky, jasmíny, plaménky ad.). 

Součástí úprav je předláždění vstupního čestného nádvoří s mírnou úpravou svažitosti terénu s ohledem na vjezdy do zahrady, k Temné bráně a na Oslí dvůr. Vlastní Oslí dvůr s vybudovaným zázemím muzea bude nově otevřen veřejnosti.“ „Novinkou bude rozšíření veřejně přístupné zahrady o část teras nad synagogou. Podstatné a nejviditelnější je pak rozšíření záhonů a výsadeb s mnoha novými druhy v celém areálu zahrady. Navýšen bude i počet laviček, vzniknou nové altány. Zásadně tvář zahrady změní výstavba oranžerie a schodiště do saly terreny,“ dodal Kubín. 

TT, ilustrační foto: wikimedia commons, Stanislav Doronenko

V sobotu parním vlakem do Litovle

Tuto sobotu 8. srpna vypraví České dráhy historický parní vlak v čele s lokomotivou „Rosnička“ na okružní jízdu z olomouckého hlavního nádraží přes Červenku, Litovel, Senici na Hané do stanice Olomouc-Nová Ulice a zpět. Oznámila to Kateřina Šubová, mluvčí ČD. 

Historická souprava zamíří na tradiční Litovelský otvírák v areálu pivovaru, město Litovel nabídne speciální prohlídkové okruhy městem nebo výstavu dětských kočárků v prostorách turistického informačního centra. Na milovníky železniční nostalgie čeká v průběhu jízdy v Senici na Hané zbrojení lokomotivy. Předprodej jízdenek je na olomouckém hlavním nádraží a v Července, v den odjezdu lze zakoupit jízdenku u vlakového doprovodu. České dráhy nabízejí úsekové jízdenky, pro děti od 6 do 15 let nabízí zlevněné jízdné, nejmenší cestují zdarma. 

Jízdné v parním vlaku Olomouc hl. n. – Červenka – Litovel předměstí – Senice na Hané – Olomouc-Nová Ulice (8. srpna)

  • Olomouc hl. n. – Litovel předměstí: obyčejná 50 Kč / zlevněná 30 Kč
  • Senice na Hané – Litovel předměstí: obyčejná 30 Kč / zlevněná 20 Kč
  • Červenka – Litovel předměstí: obyčejná 30 Kč / zlevněná 20 Kč
  • Olomouc-Nová Ulice – Litovel předměstí: obyčejná 50 Kč / zlevněná 30 Kč
 
Jízdní řád parního vlaku v sobotu 8. srpna 2015
tam stanice zpět
9:55 Olomouc hl. n. 18:37
10:05 Štěpánov 18:27
10:10 Střeň 18:22
10:14 Červenka 18:17
10:19 16:23 Červenka 15:57 18:12
10:27 16:30 Litovel 15:52 18:07
10:30 16:33 Litovel město 15:48 18:03
10:33 16:36 Litovel předměstí 15:45 17:59
11:00 16:48 Litovel předměstí 15:06 17:49
11:05 16:52 Myslechovice 15:03 17:45
11:09 16:56 Cholina 15:00 17:41
11:13 17:00 Odrlice 14:57 17:38
11:17 17:03 Senice n. H. zas¨t. 14:54 17:34
11:20 17:06 Senice na Hané 14:50 17:30
12:20 Senice na Hané 13:50
12:28 Příkazy 13:44
12:33 Skrbeň 13:39
12:37 Horka nad Moravou 13:35
12:48 Olomouc-Řepčín 13:30
12:52 Olomouc-Hejčín 13:26
12:55 Olomouc město 13:23
12:57 Olomouc-Nová Ulice 13:20

 TT, foto: wikimedia commons, Rolf-Dresden

Novou Hýlačku přišly uvítat stovky lidí

Stovky lidí přišly o víkendu na slavnostní otevření nově postavené rozhledny Hýlačky u Tábora, když tu historickou spolkl před lety oheň. Je vzdušná, vyšší, už neshoří, ale ta stará měla větší kouzlo: praskaly v ní schody a na nikoho nepršelo, taky z ní na schodech nebylo vidět, tak se nikomu předčasně netočila hlava. Aby se nová Hýlačka usadila do srdcí  lidí stejně jako ta původní z 20. let minulého století, bude zřejmě potřebovat delší čas. Snad bude kratší než 90 let, které krátce před svou zkázou historická rozhledna Svobody – Hýlačka oslavila, napsal k otevření rozhledny Táborský deník. 

„Lidé se zachovali podobně jako naši předci, když shořelo Národní divadlo. Také oceňuji, že se turisté okamžitě po požáru chopili iniciativy,“ řekl hejtman Jiří Zimola, který se spolu s táborským starostou Jiřím Fišerem, architektem Hýlačky a jejím stavitelem křtu a otevření zúčastnili. Zatímco stará vyhlídková plošina ležela v 18 metrech, nová se posunula na hranici 25 metrů. Dostatečně proto převyšuje stromy. 

Zdroj: Denik.cz

Na Čertův vrch na Šumavě

Půjde o nedlouhou, ale orientačně náročnější cestu. Vyrazíme z Filipovy Hutě po žluté značce na jih na bývalou Černohorskou nádrž. Po 1800 metrech, počítáno od místa, kde žlutá ve Filipově Huti odbočuje ze silnice, uvidíme v lese nalevo odbočující neznačenou cestu. Po ní se vydáme a stále rovně vzhůru. Po 1100 metrech se cesta ztrácí, my pokračujeme ještě asi 200 metrů dál do sedla. Tady lesem odbočíme doprava a postupujeme po hřebeni nahoru asi 700 metrů. Ocitneme se na temeni vrchu, ale vlastní skála bude asi ještě 160 metrů vpravo. 

Čertův vrch (1244 m) je plochá kupa, 3,5 km jihovýchodně od Modravy. Jde o zarovnaný vrchol s několika skalisky (250 m jižně od nejvyšší skály pěkné skalní okno). Na severozápadním svahu je zalesněné balvanové moře. Porosty tvoří smrčiny, místy paseky, v jižním sedle (1 177 m) směrem na Černou horu  je I. zóna NP Černohorský močál s porosty kleče. Na vrcholové skále je geodetický bod. 

Zpátky doporučujeme stejnou cestu jako na vrchol. 

Ve spolupráci se serverem www. tisicovky.cz

8.8. Krajem malířů Vysočiny  

Start: čas: 6,00-10,00, místo startu: Gymnasium K.V.Raise, Hlinsko, Cíl: čas: 19,00, místo cíle: Gymnasium K.V. Raise, Hlinsko, Pěší: 6-50 km, Cyklo: 20-80 km, Kontakt: Václav PLÍŠEK, tel.: 461031195, e-mail: [email protected]   

8.8. S Babičkou přes Krkavec 

Start:  čas: 6.45 – 8.45, místo startu: Horní Bříza ŽST, Cíl: čas: 11.00 – 14.30
místo cíle: Třemošná, restaurace Albion, Pěší: 7, 12, 26 km , Kontakt: Jindřich KOLÁŘ, tel.: 775 932 890 721 678 734 , e-mail: [email protected]
  

8.8. Bystřecké kilometry 

Start: čas: 6.00, místo startu: Bystřec, U koupaliště, okres Ústí nad Orlicí, Cíl: čas: 18.00, místo cíle: Bystřec, U koupaliště, Pěší: 6 – 50  km, Cyklo: 20 – 100  km, Kontakt: Jaroslav VANÍČEK, tel.: 737829398 465642643 , e-mail: [email protected]   

8.8. Na Velký Winterberg s geologem, botanikem a lesníkem 

Lesník, geolog, botanik. Tři osoby, tři profese, tři pojetí této exkurze. Vydejte se na společnou přeshraniční vycházku s odborníky a poodhalte tajemství našich národních parků České a Saské Švýcarsko. Sraz: v 9:30 ve Hřensku před informačním střediskem. Předpokládaná délka trvání: 9 hodin. Trasa: Hřensko – Schmilka – Velký Winterberg a zpět. Informace: s sebou pas, středně náročný terén. Kontakt: [email protected]; telefon 737 276 845  

Zdroj: KČT, NP

Rybařský týdeník

www.svetrybareni.cz

Zahradkářský týdeník

www.zahradkaruvrok.cz

Vinařský týdeník

www.vinarskydenik.cz

Policejní týdeník

www.policejnidenik.cz

Patička

Odhlásit se z odebírání