Pokud nemůžete přečíst email, tak klikněte zde

DATUM VYDÁNÍ: 1. 7. 2015

ČÍSLO: 27

ROČNÍK: 4

Turistický týdeník

Nová NAUČNÁ stezka na Svatém kopečku vede na KRÁSNOU vyhlídku 

V přírodní rezervaci Svatého kopečku u Mikulova vznikla nová naučná stezka s jedenácti zastaveními. Zajímavá trasa, na které jsou i nové lavičky k odpočinku, návštěvníky zavede až k jedinečné vyhlídce nad lomem. Oznámila to Lenka Křivánková ze společnosti Mikulovská rozvojová.

„Na stezku se mohou lidé dostat z různých míst, a to díky čtyřem nástupním panelům. Na dalších sedmi se pak mohou seznámit s jedinečnou florou a faunou přírodní rezervace a současně také s historií území a křížové cesty na Svatém kopečku,“ řekla manažerka projektu Kateřina Korandová z Městského úřadu v Mikulově. Každý panel také obsahuje mapku naučné stezky a po celé trase byly umístěny směrovky, díky nimž se návštěvníci po naučné stezce Svatý kopeček budou lépe orientovat. 

Pokud si budou chtít odpočinout, mohou na dvaceti nových lavičkách. Ty nahradily zbytky již mnohdy nefunkčních posezení. „Nová odpočinková místa jsou vyrobena z dubového masívu, přičemž vzhled prvků byl navržen tak, aby nenarušoval tuto jedinečnou lokalitu. Mezi zdařilé prvky patří také nové bezpečnostní zábradlí u vyhlídky nad lomem, kde i díky vyčištění prostoru od náletových dřevin vzniklo nádherné vyhlídkové místo,“ doplnila Kateřina Korandová. Celá naučná stezka navazuje na již vytvořenou stezku Po stopách novokřtěnců, která návštěvníky přivede, pokud se na ni napojí, zpět do centra Mikulova. 

TT, foto: Mikulovská rozvojová  

Po Lipně se teď můžete plavit i elektrickými čluny

Tichá jízda bez emisí skleníkových plynů je hlavní předností pěti elektrických lodí, na kterých se nově mohou turisté projet po Lipenské přehradě. Oznámil to Marek Sviták ze společnosti ČEZ, která projekt podpořila. 

Z Černé v Pošumaví, kde mají elektročluny přístav, tak nyní mohou turisté podnikat vyhlídkové a rekreační plavby šetrné k životnímu prostředí. Pětice nových katamaranů, lodí se dvěma trupy, má místo plachty k dispozici dvě baterie. Ty jí umožní prohánět se po největší české nádrži až šest hodin. „Doba provozu se odvíjí i od počastí. Pokud fouká silný vítr a jsou vlny, tak je provozní doba o něco nižší. Každopádně se stále pohybuje v hodinách,“ vysvětlila Marie Najbrtová, předsedkyně Občanského sdružení RAM. Po skoro padesáti čtverečních kilometrech vodní plochy mohou turisté s elektročluny jezdit úplně volně. Pět metrů dlouhá loď zvládne uvézt šest lidí. Pasažéři si musejí hlídat především baterii. Pokud by baterie neočekávaně vypověděla službu, jsou lodě vybaveny záložní. Zájemci si netradiční plavidla mohou vypůjčit bez speciálních kurzů. 

„Podmínkou řízení elektročlunu je věk minimálně 16 let. Každý „kapitán“ musí absolvovat pouze několikaminutové školení zaměřené na ovládání lodě,“ upozorňuje Najbrtová na podmínky, za kterých si lidé můžou netradičně poháněná plavidla půjčit. 

TT, foto: ČEZ, František Lust

V Maiselově synagoze otevřeli novou expozici

Nová expozice Židé v Českých zemích, 10. – 18. století instalovaná v Maiselově synagoze v Praze, staví obsahově na expozici předchozí, tematicky obdobné. Zároveň však zapracovává nejnovější výsledky bádání a činí téma přitažlivějším novým uspořádáním, výběrem exponátů, a především zařazením audiovizuálních a interaktivních prvků. Informovalo o tom Pražské židovské muzeum. 

Za povšimnutí stojí několikaminutový průlet pražským Židovským Městem v jeho předasanační podobě podle Langweilova modelu Prahy. Tato projekce je prezentována na velké obrazovce v hlavní lodi synagogy. Další dotykové obrazovky v expozici s bohatým obrazovým materiálem umožní návštěvníkovi vyhledávat v databázích významných židovských obcí českých zemí či významných židovských osobností. Dále si návštěvník bude moci „prolistovat“ vybrané cenné hebrejské rukopisy a tisky, historické plány židovských sídlišť, detailně prohlédnout slavnostní židovský průvod z 24. dubna 1741 u příležitosti narození Josefa II. a zaujme jej jistě také atraktivní projekce fotografií starých českých a moravských synagog. Maiselova synagoga je jedna z mála synagog, které se v pražském Josefově dochovaly po asanaci této židovské čtvrti na konci 19. století. 

Zdroj: jewishmuseum.cz, foto: wikimedia commons, Chmee2

Hrady a zámky rozšiřují prázdninovou nabídku pro rodiny s dětmi

Červenec a srpen patří již tradičně k vrcholům návštěvnické sezóny na hradech a zámcích a kromě klasických prohlídek nabízí správy objektů také kulturní akce, jako jsou výstavy, noční prohlídky, divadelní a hudební vystoupení a další. Nedílnou součástí prázdninové nabídky na památkách na východě a severu Čech  jsou také aktivity, které se zaměřují na nejmladší návštěvníky. Oznámila to Lucie Bidlasová z NPÚ se sídlem na Sychrově. 

„Každým rokem narůstá počet objektů, kde se o hlavních prázdninách nabízí tzv. dětská trasa, tedy buď zkrácený okruh, kdy se výklad uzpůsobí věku dětí, nebo prohlídku přímo vede kostýmovaný průvodce, nejčastěji tedy princ nebo princezna. O tyto prohlídky je velký zájem, neboť prohlídka není časově náročná, obvykle trvá dvacet až třicet minut a to jsou děti schopné absolvovat v klidu, respektive s nadšením a zájmem. Spokojené jsou potom nejenom děti, ale i jejich rodiče – sami vidí ty nejhezčí prostory objektu a ještě mají památku, neboť si mohou svoji ratolest s princeznou vyfotit. 

Dalším podstatným faktem je také to, že se díky dětským prohlídkám ulevuje prohlídkám klasickým – všichni návštěvníci památek mají jistě zkušenost s prohlídkou, ve které byly děti, které klasický výklad nebavil, zlobily, vykřikovaly, plakaly a rušily tak celou skupinu. Zvládnout potom situaci z pohledu průvodce je poměrně náročné, obzvláště ve chvíli, kdy rodiče nechtějí akceptovat, že dítko opravdu ruší všechny ostatní,“ vysvětluje ředitel NPÚ, ÚPS na Sychrově Miloš Kadlec a optimisticky dodává: „Navíc jsme toho názoru, že kvalitně koncipovaná dětská prohlídka pomáhá vybudovat vztah dítěte k památkám, odnese si hezký zážitek, bude jej chtít zopakovat a bude se na objekt – objekty vracet s tím, že postupně nám vyroste další milovník historie a památek jako takových. Pevně věřím, že takovéto dítě si i vštípí úctu a respekt k hradům a zámkům, ke kultuře, našim dějinám a že např. vandalismus ve formě škrábání a čmárání do omítek, ulamovaní zdobných prvků apod. mu bude cizí“. 

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově spravuje celkem 18 objektů v kraji Libereckém, Pardubickém a Královéhradeckém. Dětské trasy nabízí tyto objekty: Prázdninové akce na památkách na Liberecku, Pardubicku a Královéhradecku si můžete přečíst na webu Touláme se zde 

TT, foto: NPU

Prázdninové akce na památkách na Pardubicku a Královéhradecku

KRÁLOVÉHRADECKO: 

Hospital Kuks – Kouzlo apatyky a bylinkářství Víte, že kdysi se nemoci léčily třeba práškem z lebky oběšence nebo dračí krví? Ve starém hospitále milosrdných bratří v Kuksu lze poznat tajemství dávných lékařů v nejstarší barokní lékárně ve střední Evropě a navrch si vyrobit vlastní tabletku a čípek v jediném farmaceutickém muzeu v České republice. Vůni starých bylinek a procházku sadem, kde mniši pěstovali ovoce pro své pacienty, nabízí pro celou rodinu velká zahrada za hospitálem.  www.hospital-kuks.cz, FB – Hospital Kuks – národní kulturní památka  Zámek Náchod – Pohádkové prohlídky pro děti Prohlídky probíhají v expozici Na dvoře vévodském a průvodcem malých návštěvníků je sám vévoda Petr Biron nebo jeho dcera Kateřina Vilemína. Děti se při prohlídce dozvědí něco málo z historie a vyslechnou si pohádku o náchodském zámku. Na závěr mají možnost se vyfotografovat přímo v interiéru expozice v kostýmu krále či princezny. Délka prohlídky je cca 25 minut. Prohlídky jsou o letních prázdninách od úterý do neděle. Milovníky zvířat jistě potěší medvědi Ludvík a Dáša, kteří obývají bývalý hradní příkop. www.zamek-nachod.cz Zámek Ratibořice – zkrácená prohlídka zámkem, který obývala paní kněžna z Babičky Kromě zkrácené prohlídky zámkem, která trvá cca 30 minut a vrátí nás do doby, kterou známe z Babičky, je zde ke koupi i pracovní sešit „S pastelkami po Zámku Ratibořice a okolí“, kde jsou připraveny úkoly pro celou rodinu. V Rudrově mlýně mohou malé děti hledat ukrytého vodníka, za jeho objevení je čeká malá odměna. Babiččino údolí láká k procházce. www.zamek-ratiborice.cz 

PARDUBICKO: Zámek Litomyšl – Zkrácené prohlídky pro děti V červenci a v srpnu od úterý do pátku vždy v 11 a ve 14 hodin lze absolvovat prohlídku s názvem „Letní pozastavení“. Během volné procházky se návštěvníci dozvědí základní data historická, několik zajímavostí z denního života aristokratické rodiny pobývající na venkovském sídle a budou upozorněni na nejkrásnější exponáty. Z časových důvodů není součástí návštěva historického divadla. Prohlídka trvá cca 30 minut a je nabízena hlavně rodinám s dětmi. www.zamek-litomysl.cz, FB  – Castle Litomysl, Castle Theatre Litomysl Zámek Slatiňany – Prohlídky se žokejkou Latou Interaktivní zážitková prohlídka pro rodiny s dětmi vedená kostýmovanou průvodkyní. Žokejka klade při prohlídce otázky, které si návštěvníci zapisují do křížovky. Během letních prázdnin hradními interiéry několikrát denně vždy od úterý do neděle provádí svatá Barbora, pod jejímž vedením děti plní úkoly. Tím mají možnost získat jeden z klíčů, jenž pomůže otevřít 13. komnatu.  Navíc první červencový víkend je věnován dětem během tzv. Létohrádek a o prvním srpnovém víkendu si děti mohou vyzkoušet historická řemesla v rámci Řemeslného jarmarku. Barbora provází i o víkendech či na objednání.www.hrad-grabstejn.cz, www.otevrte13komnatu.cz, FB – Grabštejn Zámek Hrubý Rohozec – dětská zkrácená prohlídka Těmi nejzajímavějšími komnatami rohozeckého zámku provede rodiče s dětmi průvodkyně/průvodce, který uzpůsobí výklad aktuálnímu věku dětí. Prohlídka trvá cca 20-25 minut a je vedena tak, aby děti bavila a odnesly si hezký zážitek. Dětská prohlídka je na Hrubém Rohozci realizována o hlavních prázdninách, nebo na objednání. www.hruby-rohozec.eu, FB  – Státní zámek Hrubý Rohozec Hrad a zámek Frýdlant – dětská zkrácená prohlídka Prohlídka vede zhruba šesti hradními místnostmi, kde se dětští návštěvníci srozumitelnou formou dozvědí, jak se na hradě žilo, jaké zde byly zvyky, jídelní zvyklosti atp., následně jsou pro děti připraveny dvě místnosti, kde si mohou vystavené předměty osahat, posadit se na „královské“ křeslo, vzít do ruky meč a také si něco na památku namalovat. V těchto dvou místnostech si mohou rodiče svá dítka také vyfotografovat. Prohlídky jsou realizovány o hlavních prázdninách. www.zamek-frydlant.cz Zámek Sychrov – Prohlídky s princeznou Prohlídky nejkrásnějšími prostorami zámku vede princezna, která výklad uzpůsobí věku dětských návštěvníků. Na závěr se děti mohou s princeznou vyfotit. Prohlídky jsou během hlavních prázdnin realizovány několikrát denně, včetně pondělí. V nabídce také zámecké sklepení s Medvědí galerií a park s možností hry pro celou rodinu „Cesta za pokladem medvědího klanu“, kdy děti po splnění herních úkolů dostanou dárek. Tatínky a jejich mužské potomky jistě potěší výstava Technopolis, která prezentuje vědu a vynálezy 19. a 20. století. www.zamek-sychrov.cz, FB – Státní zámek Sychrov, oficiální stránky Zámek Zákupy – prohlídky s princeznou, strašidelné sklepení a výstava hraček Prohlídka s princeznou v 10:30 a 14:30 hod. od úterý do neděle, princezna dává dětem hádanky a také hledají plyšové medvídky ukryté v komnatách. Kromě této prohlídky možnost individuální návštěvy „dětské trasy“, kdy si ve vlastním tempu návštěvníci projdou několik místností, kde jsou kromě nábytku vystaveny také hračky z 19. a 20. století (panenky, autíčka). Navštívit lze i zámecké sklepení plné strašidýlek. www.zamek-zakupy.cz, FB – Státní zámek Zákupy – muzeum historie Veselý Kopec patří dětem a jejich rodičům V červnu až září patří Veselý Kopec dětem a jejich rodičům, tedy rodinám, které si chtějí společně hrát a prožít příjemné chvíle v zajímavém prostředí expozice lidového stavitelství v přírodě. Takové rodiny mají možnost získat v prodejně upomínkových předmětů dva různé herní plány, podle nichž mohou samostatně procházet mezi roubenými chaloupkami, hledat odpovědi na otázky, které je dovedou k rozluštění tajenky a získání malé odměny (úterý – neděle). O víkendech navíc mohou sledovat při práci různé řemeslníky, dozvědět se od nich mnoho zajímavého, něco si vyzkoušet a odnést domů.  www.vesely-kopec.eu, FB – Veselý Kopec Hrad Kunětická hora – Rumburakův hrad Velká výstavu rekvizit a kostýmů z televizního seriálu Arabela. Kunětická hora alias Rumburakův hrad si „zahrála“ na počátku osmdesátých let hned v několika dílech coby sídlo Mekoty, Blekoty, Chechoty, Jekoty a dalších známých postaviček, které tu vítaly uprchlého čaroděje Rumburaka – Fantomas zde před Rumburakem na poslední chvíli zachraňoval unesenou princeznu Arabelu. Mezi desítkami vystavených předmětů z Říše pohádek i světa lidí nemohou chybět cestovní plášť a samozřejmě kouzelný prsten. Exponáty z výstavy „Arabela“ se poté vrací zpět do fundusu České televize. Výstava je k vidění od 1. července do 29. září. www.hrad-kunetickahora.cz , FB – Hrad Kunětická hora 

TT, foto: wikimedia commons, Kozuch  

Těšínské Beskydy sužují jezdci na čtyřkolkách

Rámus hlučných strojů v beskydských lesích ruší turisty a vyhání zvířata. Procházka panenskou přírodou v příhraničí Těšínských Beskyd se často mění v kličkování mezi nelegálními jezdci na čtyřkolkách a motorkách. Uvedl to Český rozhlas. Problém řeší i v Hrčavě, obci, kde se stýkají hranice Česka, Polska a Slovenska. „Zažíváme čtyřkolky, zažíváme motorky. Je tu velké riziko, že většinou nemají ani evidenční číslo, takže při jakémkoliv střetu je velmi těžké dohledat tyto lidi a o to je to potom horší,“ řekl rozhlasu starosta Hrčavy Petr Staňo. 

Zdroj: ČRo

Na Brněnské přehradě vzniklo informační centrum

Turistické informační centrum města Brna otevřelo svoje třetí informační centrum. Je umístěno na Brněnské přehradě v prostorách přístaviště. Informační centrum na přehradě je sezónní a návštěvníkům přehrady bude k dispozici v měsících červenci a srpnu. Otevřeno má každý den od 10 do 18 hodin, sdělila Gabriela Peringerová z brněnských TIC. 

Dřevěný informační stánek je umístěn před vstupem na přístaviště a zastavit se u něj mohou lidé třeba cestou na hráz nebo dál tímto směrem. V infocentru se turisté domluví anglicky, případně také německy, francouzsky či portugalsky. V nabídce informačního centra jsou nejen letáčky a propagační materiály s informacemi, ale nabízíme také možnost zakoupit si pohledy, turistické známky a vizitky a drobné propagační předměty – magnetky, klíčenky. Pro návštěvníky máme připravené i speciální razítko s motivem krokodýla, vody a loďky. Informační centra Turistického informačního centra města Brna jsou otevřena v Radnické ulici (Stará radnice, pod krokodýlem), na hradě Špilberk (u hlavní pokladny) a nyní nově i na Brněnské přehradě. 

TT, foto: TIC Brno  

Velké Meziříčí chce přilákat víc turistů, zakládá spolek Koruna Vysočiny

Velké Meziříčí se stává zakládajícím členem turistické destinace Koruna Vysočiny. Je to krok k větší propagaci města i regionu a podpoře turistického ruchu, uvedlo města na svém webu. Korunu Vysočiny zakládá sedm měst a obcí kraje a Velké Meziříčí je jedním z nich. Velkomeziříčští zastupitelé již vstup do spolku schválili a spolu s ním i členský příspěvek ve výši sto padesát tisíc korun. Kladně hlasovali i zastupitelé Nedvědice. Žďár nad Sázavou, Bystřici nad Pernštejnem, Velkou Bíteš, Nové Město na Moravě a Tišnov rozhodování ještě čeká. „Cílem destinace je pospojovat mezi našimi městy rozhledny, pivovary a další turistická místa,“ uvedl starosta Radovan Necid s tím, že díky propojení nejzajímavější nabídky měst celého regionu mají větší šanci více se zviditelnit i jednotlivé subjekty. 

Zdroj: Velké Meziříčí

V Olomouci staví další část Jantarové cyklostezky

Nová část mezinárodní Jantarové cyklotrasy vyrůstá v Olomouci. Tento úsek stezky povede cyklisty z centra města na východní okraj Olomouce. Oznámilo to město ve své zprávě. 

Stavba části cyklostezky v délce jeden a čtvrt kilometru začala v červnu a naváže na již dříve vybudovanou část Jantarové stezky, vedoucí do Bystrovan. Stavební práce dočasně omezí na jednom úseku stávající cyklostezky i samotné cyklisty. „Projekt je v souladu s Územní studií rozvoje cyklistické dopravy Olomouckého kraje. Jedná se o zkvalitnění Jantarové stezky vedoucí z Olomouce do Velké Bystřice a dále do Moravskoslezského kraje,“ uvedl investiční náměstek Jaromír Czmero. 

Cyklostezka povede cyklisty po levém břehu Bystřice. „Je to klidná část této lokality, pro vybudování cyklostezky velmi vhodná,“ doplnil cyklokoordinátor Stanislav Losert. Nyní zahájená etapa postupuje od lávky pro pěší, (spojnice ulic Lermontovova, Bystrovanská, Libušina a Prokopa Holého), a končí u silničního mostu přes Bystřici, v ulici J. V. Pavelky. Zde se napojuje na již existující cyklostezku do Bystrovan. „Jakmile bude dokončena i druhá etapa nové části cyklostezky, dostanou se cyklisté pohodlně a bezpečně k ulici U ambulatoria, aniž by museli přejíždět frekventovanou Hodolanskou ulici,“ vysvětlil cyklokoordinátor Stanislav Losert. 

„Druhá etapa je nyní ve fázi projekční přípravy, její dokončení dlouho brzdilo řešení majetkoprávních záležitostí,“ doplnil. Stavba první části cyklostezky má být dokončena letos v říjnu. Dobudování cyklostezky nadregionálního významu je pro Olomouc klíčové. Jantarová stezka, která nese jméno pověstné obchodní cesty sloužící k transportu jantaru, protíná celou Evropu od severu k jihu (Krakov – Morava – Vídeň) a je součástí celoevropské sítě cyklotras Eurovelo. 

TT, infografika: město Olomouc

Průvodci po Zámku Slavkov provázejí v antických kostýmech

Stejně jako minulý rok, i letošní červenec se na Zámku Slavkov – Austerlitz ponese v duchu Antiky. Na základě příznivých ohlasů od našich návštěvníků Vás opět prohlídkovou trasou Historické sály (a salonky) provedou průvodci v antickém kostýmu a svůj výklad zaměří na antickou mytologii, která se na zámku objevuje nejen na freskách. Uvedla to Hana Lokajová ze správy zámku. 

Současně s létem se vrací také oživené prohlídky podzemí, kde se můžete v horkých letních dnech příjemně ochladit. Ve sklepních prostorách zámku se dozvíte bližší informace o historii gotické komendy Řádu německých rytířů a provede Vás rytíř nebo řádová sestra. Součástí prohlídky bude také interaktivní ukázka rytířské zbroje. 

Otevírací doba Zámku Slavkov – Austerlitz: červen, červenec, a srpen je denně  9.00 – 17.00. TT

Na zámku v Ratajích nabízejí nový okruh

Turisté, kteří zamíří na zámek Rataje nad Sázavou, si budou moci projít podstatně delší prohlídkovou trasu. Dokončená třetí etapa rekonstrukce zámku otevřela návštěvníkům dalších sedm místností, v nichž je stálá expozice seznámí s historií městyse Rataje a okolí. Oznámil to Středočeský kraj ve své zprávě. 

Součástí projektu za 20,4 milionu korun je i nová expozice v půdních prostorách, věnovaná tesařství a stavbě barokního krovu. Slavnostního otevření nových expozic se konalo minulý týden. „Zdejší zámek nádherně zapadá do svérázné krajiny Posázaví a jistě si najde návštěvníky, kteří se budou vracet i na nejrůznější sezonní kulturní akce, které se tu připravují,“ řekl hejtman Miloš Petera. Zámek postavil v roce 1675 stavitel de Guarde pro Františka Maxmiliána z Talmberka na místě původního hradu ze 14. století, a prolíná se tak zde renesanční a barokní sloh. Zámek tvoří trojkřídlá patrová budova ve tvaru U s arkádovým nádvořím a slunečními hodinami z roku 1950. Zámek se postupně opravuje ve prospěch rozvoje turistiky od roku 2005. 

TT, foto: wikimedia commons, Zdeněk Fiedler

Prezident miloš zeman otevřel naučnou stezku okolo „svého“ rybníka na vysočině

Naučnou stezku s názvem Vodní stezka kolem rybníku Veselák v Novém Veselí oficiálně minulý týden otevřel prezident České republiky Miloš Zeman, napsal Žďárský deník. K Veselskému rybníku má Zeman ostatně velice blízko, protože nejen že o dovolené brázdí jeho hladinu na gumovém člunu, ale také kolem něj s oblibou chodí na procházky. Stezka má asi 600 metrů a je na ní šest zastavení s lavičkami. 

Zdroj: Denik.cz

Na Bitvu u Hradce Králové

Ve dnech 2.– 4. července 2015 se uskuteční vzpomínkové akce na 149. výročí krvavé bitvy, které se zúčastnilo téměř půl milionu vojáků a kde bylo zabito, zmrzačeno, pohřešováno a zajato na 50 000 vojáků. Pietní vzpomínkové akce se uskuteční v Hradci Králové, kde je na Masarykově náměstí připraven bohatý historicko-společenský program a na bojišti Chlumu v místech rozhodujících bojů a přilehlých obcích. Uvedli to organizátoři akce na svém webu. 

Vyvrcholením akcí bude v sobotu 4. července velká bitevní ukázka znázorňující výsek části bitvy, tentokrát na motivy osudů saského armádního sboru v bitvě u Hradce Králové 1866… 

V sobotu začínají akce na Chlumu: 10.30 – Pochod historických jednotek bojištěm 11.00 – Pietní akt u Baterie mrtvých 12.00 – Promenádní koncerty historických muzik 14.00 – Bitevní scéna „Sasové u Hradce 1866“ na motivy skutečných historických událostí z bitvy u Hradce Králové v roce 1866 15.30 – Po skončení bitvy ceremonie a dekorování vojsk. Letošní akce jsou díky trvalé podpoře města Hradce Králové a příspěvku Královéhradeckého kraje přístupné zcela zdarma a očekává se tradičně velký zájem ze strany veřejnosti, proto budou nasazeny dopravní spoje navíc, kterými se zájemci dostanou na Chlum a také zpět. „Tento rok se nejedná pouze o posilu stávajících spojů v podobě dalšího autobusu, ale máme na lince i speciální spoje, které pojedou jen v sobotu 4. 7. a dopraví diváky na Chlum i zpět na terminál autobusové dopravy,“ říká radní města pro oblast dopravy Karel Janeček. Zdroj: http://www.koniggratz1866.eu, TT

Velkomoravské stezky potřetí přivítají cyklisty

V sobotu 4. července se pro cykloturisty z celé republiky již podruhé slavnostně otevřou Velkomoravské stezky na Podluží. Oznámila Eliška Holešínská, mluvčí brněnského krajského úřadu. 

Organizátoři připravili trasu dlouhou rovných 50 km (osobně proměřeno na kolech…), která vás v nenáročném rovinatém terénu provede územím Velké Moravy. Start je od 9 do 10.30 hod. z Břeclavi (Velopavilon v parku u nádraží), nebo pro cyklisty z Hodonínska v TIC Mikulčice (u kostela). Trasa míří k nejvýznamnějším sídlům historicky významné Velkomoravské říše, jako je Slovanské hradisko v Mikulčicích a Pohansko na Břeclavsku. 

CÍL je u zámečku Pohansko u Břeclavi, kde můžete posedět při cimbálové muzice Notečka a grilovaných specialitách. Pro startující z Mikulčic je závěr akce ve Vinařství Bartoníkovi v Mikulčicích. Jede se volným tempem, řídíme se heslem „Cesta je cíl!“ Po cestě lze navštívit například otevřené sklepy v Hruškách nebo muzeum a vyhlídkovou věž kostela v Lanžhotě. Trasa z Pohanska do místa startu v Břeclavi u nádraží bude vyznačena. 

PRAKTICKÉ INFORMACE: CYKLOPASY s podrobnou mapou trasy – získáte v místě startu za 20 Kč. Opravňují účastníky akce ke slevám v rámci programu na trase. PAMĚTNÍ RAZÍTKA – získáte ve Vinařství Bartoníkovi v Mikulčicích (TIC), v pokladně expozice Slovanského hradiště v Mikulčicích, v muzeu v Lanžhotě a v cíli u zámečku Pohansko. PŘILBY – jede se za plného silničního provozu. Kde je to možné, vedeme samozřejmě trasy po cyklostezkách. V některých případech se však silnicím nevyhneme. Dbejte proto pravidel silničního provozu, jezděte bezpečně a vozte ochranné přilby. PARKOVIŠTĚ – tipy na parkoviště zdarma v Břeclavi najdete zde (ODKAZ) POŘADATEL – akci pořádá Agentura Liechtenstein Area Agency, o.s. za finanční spoluúčasti města Břeclavi. Akce je součástí seriálu Krajem vína 2015. WEB a MAPA: www.velkomoravske-stezky.cz 

TT

Toulovcova rozhledna je opravená i přístupná návštěvníkům

V sobotu byla oblasti Toulovcových Maštalí na Pardubicku opět otevřena Toulovcova rozhledna, která v minulých měsících prošla nutnou rekonstrukcí a nyní je tak znovu připravena vítat návštěvníky. Uvedl to Pardubický deník. 

Toulovcova rozhledna stojí na Jarošovském kopci ve výšce 539 m n. m. mezi obcemi Jarošov u Litomyšle a Budislav v okrese Svitavy. Měří 15 metrů a má dvě vyhlídkové plošiny. Ta vyšší je umístěna ve výšce 15 m a vede k ní 60 schodů. Z rozhledny je vidět nejen do blízkého okolí, ale při dobré viditelnosti i okolí Pardubic, Hradce Králové a prakticky celý pás pohoří ohraničující Českou republiku ze severu. ¨

Zdroj: Denik.cz, foto: wikimedia commons, Marzper

Rozhledna na Špičáku se znovu otevře v září

Téměř jedenáct stovek lidí se v neděli 28. června vyšplhalo na mimořádně otevřenou rozhlednu na Špičáku, aby se podívali na Českou Lípu a její okolí z ptačí perspektivy. Kvůli obrovskému zájmu veřejnosti se českolipské radnici podařilo s majitelem rozhledny Tomislavem Procházkou domluvit další termín. Oznámila to mluvčí města Kristýna Brožová. 

Rozhledna se pro veřejnost znovu otevře v neděli 6. září, znovu od 9 do 18 hodin. „Jsem moc rád, že o rozhlednu byl tak velký zájem a zároveň, že akce proběhla v klidu a nedošlo k poškození žádných technologií instalovaných na rozhledně. Velký dík za hladký průběh akce patří českolipským dobrovolným hasičům, kteří zároveň chtějí poděkovat lidem za trpělivost při výstupu na rozhlednu. Doufám, že i v září přijde na rozhlednu hodně lidí a vše proběhne v pořádku,“ uvedl českolipský místostarosta Juraj Raninec, který znovuotevření rozhledny s majitelem dohodl. Na ochoz rozhledny je možné pustit jen omezenou skupinu lidí, radnice tak chce veřejnost předem poprosit o trpělivost. Zároveň radnice doporučuje nenechávat prohlídku rozhledny až do odpoledních hodin a vyrazit raději dříve. 

TT

Ze skokanského můstku na Zadově je rozhledna

Slavnostní otevření nově zrekonstruované rozhledny „Skokanský můstek“ v Lyžařském areálu Zadov na Šumavě se uskutečnilo minulou sobotu. 

V polovině 90. letech se na můstku přestalo skákat a od té doby chátral. Až nyní tak našel nové využití. Z vyhlídky uvidíte především šumavské podhůří a za dobrého počasí dohlédnete i do středních Čech. 

Vstup je však zpoplatněn, stojí 50 Kč, pro děti a seniory mají slevu. Ve stejný den, co byla rozhledna otevřena, začal i pravidelný letní provoz na lanové dráze Zadov – Kobyla, který v denním provozu potrvá až do 30.8. V září a říjnu bude LD v provozu pouze o víkendech a svátcích. Přeprava bude probíhat oběma směry ve 30 min intervalech a včetně přepravy kol. 

Zdroj a foto: Lyžařský areál Zadov

Na Krkonošský Violík

Cesta není orientačně vůbec problematická, ale trochu delší. K cíli nás dovede červená polsko-česká hřebenovka. Vyjdeme například z Horních Míseček po žluté a pak po červené na Vrbatovu boudu a pak na Labskou boudu. Odsud vystoupáme po žluté na Sněžné jámy, kde se napojíme do leva na zmíněnou pohraniční červenou značku. Ta nás po kilometru zavede jen 40 metrů od vrcholu. Vlastní skála je součástí I. zóny KRNAP, a proto je nepřístupná. 

Violík, polsky Łabski Szczyt (1472 m) je kuželovitý suk, 5,5 km severně od Dolních Míseček na hranici s Polskem. Výrazné žulové skalisko vyčnívá z plochého hřbetu. Okolo vidíme suťové proudy a balvanová moře, smilkové hole, níže pak porosty kleče. Na místě je geodetický bod s velmi dobrým rozhledem. 

Po hřebeni po červené můžeme pokračovat dále dalších asi 800 metrů k České budce a odtud sestoupíme po žluté zpět na Labskou boudu. 

Ve spolupráci se serverem www.tisicovky.cz

4.7. Kamenské aleje 

Start:  čas: 7:00, místo startu: Kamenná – Žižkův kopec, okr. Jihlava, Cíl: čas: 17:00, místo cíle: Kamenná – Žižkův kopec, Pěší:  20, 50 km, Kontakt: Milan SLÁMA, tel.: 737151017, e-mail: [email protected] 

4.7. Horskou pěšinou 

Vydejte se s námi na toulky cestou necestou za zajímavými a mnohdy zapomenutými kouty Krkonoš a objevte s námi krásy horských luk, lesů a malebných zákoutí. Sraz: místo i čas budou upřesněny přihlášeným zájemcům, Vstupné: 100 Kč (nad 12 let), 50 Kč (nad 6 let), 200 Kč (rodina), Bližší informace a přihlášky: Jana Tesařová, jtesarova(zavináč)krnap.cz, tel.: 733 673 642 

5.7. Se strážcem k Pravčické bráně 

Využijte zajímavé možnosti nahlédnout do práce profesionálních i dobrovolných strážců přírody národního parku, a projděte se přitom v jejich doprovodu zdejší krásnou přírodou. Sraz: v 9:15 na Mezní Louce před informačním střediskem, Předpokládaná délka trvání: 4 hodiny, Trasa exkurze: Mezní Louka – Pravčická brána, Kontakt: [email protected] 

Zdroj: KČT, NP

Rybařský týdeník

www.svetrybareni.cz

Zahradkářský týdeník

www.zahradkaruvrok.cz

Vinařský týdeník

www.vinarskydenik.cz

Policejní týdeník

www.policejnidenik.cz

Patička

Odhlásit se z odebírání