Česká republika očima mladých zahraničních výtvarníků

projekt6

Od 11. 12. 2018 do 31. 1. 2019 se v Galerii Českých center představuje mezinárodní projekt CzechImage, který organizují Česká centra v rámci široké řady akcí pořádaných při příležitosti oslav 100. výročí české státnosti. Výběr bezmála šedesáti originálních plakátů představuje ukázky prací mladých výtvarníků z deseti zemí světa.  Jaký je pohled na naši zemi očima mladé zahraničí generace?  Nová výstava tak nabízí neotřelý pohled ze zahraničí na současnou image České republiky.

 Print

Úvodem celoročního projektu s názvem CzechImage byla již proběhlá česká část, která byla odstartována v lednu letošního roku výstavou plakátů vytvořených studenty Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Úkolem mladých autorů bylo, dle zadání Českých center, zpracovat prostřednictvím grafického ztvárnění svůj pohled na naši zemi. Studenti své vize a nápady zpracovávali pod odborným dohledem vedoucí ateliéru doc. Kristýny Fišerové.

Nastia Filipenko

Následně byli se stejnou výzvou i zadáním osloveni prostřednictvím Českých center zahraniční studenti grafických škol. Do projektu se nakonec zapojili studenti 10 zemí – devíti evropských i vzdálené Japonsko. Díky tomu můžeme představit mezinárodní výběr grafických prací a to formou společné výstavy mladé generace zahraničních výtvarníků. Autoři svým osobitým pojetím odpovídají na otázky plynoucí ze zadání: „Jak vnímáte Českou republiku?“, „Co je podle vás pro naši zemi charakteristické?“, „V čem spatřujete jedinečnost České republiky?“. Do svých prací tak zapracovali své názory na naši zemi, které si v průběhu svého života vytvořili prostřednictvím vnímání kultury, zpráv z médií nebo přímým kontaktem s českou veřejností, přáteli, známými. V daném kontextu byla vyhlášena také soutěž v rámci národních kol. Její vítězové absolvují třídenní rezidenční a networkingový pobyt v Praze.

Czech Image_DRUK 100x70

Na výstavě vyniknou práce mladých výtvarníků z těchto zemí: Španělska, Německa, Rakouska, Švédska, Polska, Maďarska, Ukrajiny, Bulharska, Rumunska a Japonska.

Ze zapojených škol jsou to např.:

Akademie ilustrace a designu v Berlíně / Akademie für Illustration und Design Berlin GmbH

Národní akademie umění Lvov / Lviv National Academy of Arts

Akademie výtvarných umění v Krakově / Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Evropský institut designu v Madridu / IED Madrid

Stockholmská akademie umění Konstfack / Konstfack – University of Arts, Crafts and Design

Část expozice je věnována reminiscenci prací studentů z plzeňské Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Návštěvníka pobaví, rozesměje a možná i překvapí více než 50 originálních autorských plakátů. Interaktivní pohled nabízí zpracování z Japonska. Studentka Setsuko Kawahara  nabídla vedle plakátové tvorby také video, které tvoří součást vystavovaných exponátů.

projekt7

MONIKA KOBLEROVÁ, vedoucí projektu CzechImage, ŘEDITELKA ÚSEKU KULTURNÍ DIPLOMACIE A CZECH CENTRES NETWORK:

„Projektem CzechImage jsme cílili zejména na mladou generaci. Téměř 400 výtvarníků z deseti zemí světa se podařilo nadchnout pro zamyšlení se nad tím, co pro ně Česká republika představuje. Výstava tak přináší svěží a často humorný i kritický pohled na naši zemi očima mladé zahraniční generace, se kterou je potřeba při strategii budování brandu ČR aktivně pracovat. V příštím roce plánujeme rozšíření do dalších zemí, kde mají Česká centra svá zastoupení a také zveřejnění výsledků výzkumu na téma brandu ČR, který jsme letos realizovali v zahraničí“.

Nápadným rysem výstavy je rozmanitost výtvarného pojetí, ze kterého lze číst radost ze svobodné hry. Technicky brilantně zpracované kresby z Japonska, humorné vídeňské nebo hravé španělské pojetí nenechá diváka na pochybách: Česká republika má ve světě dobrý zvuk, a to díky slavným českým autorům, vynálezcům, umělcům. Ve výčtu témat se však objevily i nečekané aspekty, například složitost češtiny, bohatost jazyka a v některých případech obtížná výslovnost. Některé práce svůj příběh na diváka doslova vychrlí, nad některými kontexty je však zapotřebí se zamýšlet, hledat souvislosti. CzechImage  prostě zmapoval pohled mladé generace na naši zemi.

Natalia Bazio02

Již samotná výzva vyvolala v některých zemích nebývalou vlnu zájmu. Například v Rumunsku zaznamenali na sociálních sítích velkou odezvu. Facebookový profil Ćeského centra Bukurešť zaznamel přes 800 lajků s dosahem přes 300.000. Podobně na instagramu zaznamenali přes 4000 lajků.

AnaCAlegre

Součástí celoročního projektu CzechImage je také rozsáhlý zahraniční průzkum veřejného mínění, s ambicí získat povědomí o názorech zahraniční veřejnosti na image ČR Projekt. CzechImage otevřel veřejnou i odbornou diskusi zaměřenou na otázku Jaká je současná značka ČR? V současné době probíhá závěrečné vyhodnocení průzkumu. Výsledky budou známy a zveřejněny v  lednu příštího roku. Hlavním organizátorem a zadavatelem průzkumu jsou Česká centra.

 

Místo konání:

Galerie Českých center, Rytířská 31, Praha 1
11. 12. 2018 –  31. 1. 2019

 

Otevírací doba:

Pondělí – pátek: 11.00–18.00

Sobota: 11.00–17.00

 

Více na:

www.czechcentres.cz
FB: @Ceskacentra, @ccpraha