Památky NPÚ v Ústeckém kraji zahajují sezonu 2018

architecture-3235877_1920 (1)

Hrady, zámky a další památky v Ústeckém kraji ve správě Národního památkového ústavu otevírají na Velký pátek. Sezona 2018 je ve znamení diplomacie a Století republiky. Na pěti státních zámcích se návštěvníci vydají po stopách šlechty českých zemí v evropské diplomacii. Osmičková výročí si připomenou výstavními projekty na zámku Stekník a ve skanzenu v Zubrnicích. Do tradiční Hradozámecké noci, kterou NPÚ pořádá poslední sobotu v měsíci srpnu, se v Ústeckém kraji zapojí všechny hrady a zámky a nově i Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě.

I letos NPÚ pokračuje v projektu Po stopách šlechtických rodů. Po loňském Roku renesanční šlechty přichází projekt Šlechta českých zemí v evropské diplomacii. Jsem velmi rád, že zámky Benešov nad Ploučnicí, Duchcov, Jezeří, Krásný Dvůr a Velké Březno mohou přiblížit veřejnosti diplomatické aktivity významných šlechtických rodů. Věřím, že téma šlechtické diplomacie  přiláká na naše zámky velké množství návštěvníků,“ uvádí ředitel Územní památkové správy v Praze Dušan Michelfeit.

Výstava Vchynský – diplomat ve službách Valdštejna v Benešově nad Ploučnicí od června do října představí roli hraběte Viléma Kinského ze Vchynic a Tetova v letech 1630–1634 při spiknutí Albrechta z Valdštejna proti císaři Ferdinandovi II. Štýrskému. Kostýmované prohlídky Duchcova během prázdnin připomenou nejznámějšího milovníka Giacoma Casanovu jako intrikána, špiona a diplomata. Od července do října přiblíží výstava na zámku Jezeří osudy některých příslušníků české šlechty, kteří se po vzniku československého státu v roce 1918 aktivně zapojili do společenské a politické činnosti. Kostýmované noční prohlídky na zámku Krásný Dvůr představí první majitele z rodu Černínů i orientální kuchyni. Další speciální prohlídky nabídne i Velké Březno. Veškeré informace o akcích spojených s projektem Šlechta českých zemí v evropské diplomacii včetně kalendáře akcí naleznou návštěvníci na webových stránkách Národního památkového ústavu.

Do projektu Století republiky se zapojí zámek Stekník výstavou Jak se češe do věrtele. Od května do října přiblíží chmelové brigády z období 50. a 60. let, kdy byl zámek pod správou Československého státního statku využíván jako ubytovna brigádníků. Výstavy ve skanzenu v Zubrnicích zas ukáží, jakými změnami prošel český venkov mezi lety 1938 a 1988. Informace o projektu Století republiky jsou zájemcům dostupné na webových stránkách NPÚ.

Ústecké památky v roce 2018 neožijí jenom duchem šlechtické diplomacie a vzpomínkami na osmičková výročí. V sobotu 26. května nastane Středověký den na hradě Házmburk. Připravena jsou divadelní představení nebo šermířská vystoupení. Na jaře začne výstava Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů, která se věnuje osudům zámku Krásný Dvůr ve 20. století. Výstava nahlíží problematiku nacionalizace šlechty v Československu, angažovanosti některých šlechtických rodů a jednotlivých osobností v nacistickém hnutí. Současně sleduje osudy historických sídel patřících těmto rodům ve 20. století a cestu mobiliáře převzatého z nich po konfiskaci do různých institucí. Novinkou na zámku Ploskovice budou komentované prohlídky parku. Prohlídky s odborným komentářem botanika se budou konat od dubna do září ve vybrané dny. Návštěvníci se dozvědí, jak vypadal park v 18. století a které původní rostliny se zde dochovaly. O tradiční svatovavřinecké pouti v srpnu zámek Libochovice otevře pro veřejnost skleník. Prohlídky zámku pro rodiny s dětmi doplní ve večerních hodinách vystoupení skupiny historického šermu a ohňová show.

V průběhu roku se vybrané hrady a zámky zapojí do řady společných akcí jako je např. Noc kostelů, Dny evropského dědictví, Mezinárodní den památek nebo Víkend otevřených zahrad. V roce 2018 pokračuje věrnostní program Klíč k památkám. Princip programu je stejný jako v minulých letech – za pět vstupů šestý zdarma. Své cesty po památkách si nově budou moci návštěvníci zaznamenávat do nového „Zápisníku návštěvníka památek“, který NPÚ na letní sezonu připravuje.

Program památek v roce 2018

Benešov nad Ploučnicí

3–4/3                   Zahájení sezony

31/3 – 8/4          Velikonoce na zámku

1/5 – 30/9           Prohlídky s komtesou

1/5 – 31/5           Zámek patří dětem

25/5                     Noční prohlídka k Noci kostelů

1/6 – 30/6           S dětmi na zámek

2–3/6                   Dětský den – Pomáháme zvířátkům

18–22/6              Čekání na prázdniny

30/6                     Jedničkáři na zámek

30/6                     Noční prohlídka I.

14/7                     Noční prohlídka II.

28/7                     Noční prohlídka III.

11/8                     Noční prohlídka IV.

25/8                     Hradozámecká noc

1–30/9                 Začátek školního roku na zámku

8–16/9                 Dny evropského dědictví

22/9 – 31/10      Podzim na zámku

6/10                     S Hanušem na zámek

2/11                     Na zámku straší

3–7/12                 Vánoce na zámku

7/12                     Mikulášská nadílka s Krampusáky

www.zamek-benesov.cz

 

Duchcov

29/3                     Velikonoční koncert

30/3 – 2/4          Velikonoce na zámku – zahájení sezony

30/3 – 30/5        Výstava obrazů výtvarníka Gennadije Avdějeva

14/4 – 15/4        Mezinárodní den památek a sídel

24/4 – 25/4        Jak se budí zámek? Program pro mateřské a základní školy

24/5                     ZUŠ OPEN na zámku

29/5, 31/5           Hrdinové a bohové antických bájí na zámku – speciální komentovaná prohlídka

4/6                        Promítání hraného dokumentu o Giacomu Casanovovi

6/6                        Vernisáž výstavy a koncert absolventů ZUŠ Ivana Kawaciuka

8/6 – 9/6             24. Casanovské slavnosti

5/7 – 6/7             „Casanova – intrikán, špion, diplomat” – oživené prohlídky

28/7                     Mezinárodní modelářský festival

4–5/8, 25–26/8 Prohlídky s Casanovou

6–10/8                 Kreslení a malování na zámku – Okouzleni antikou (akce pro děti)

25/8                     Hradozámecká noc

15–16/9              Dny evropského dědictví

12/12                   Adventní koncert ZUŠ Ivana Kawaciuka

www.zamek-duchcov.cz

 

Házmburk

30/3 – 2/4          Velikonoční beránek na Házmburku

30/4                     Tradiční pálení čarodějnic

26/5                     Středověký den

25/8                     Hradozámecká noc

www.hrad-hazmburk.cz

 

Jezeří

30/3 – 2/4          Zahájení sezony

18/4                     Mezinárodní den památek

30/6                     Šlechta českých zemí v evropské diplomacii – slavnostní zahájení expozice

„Jak se žilo…“

14.00 – krátká beseda s autorem výstavy

15.00 – dobová módní přehlídka na hlavním nádvoří

16.00 – koncert – Sestry Havelkovy

30/6 – 26/8        Šlechta českých zemí v evropské diplomacii – výstava

4/8 – 1/9             Hudební léto v Jezeří – hudební festival se sobotními koncerty

25/8                     Hradozámecká noc

15/9                     Michal Mašek, Jitka Molavcová – klavírní koncert

29/9 – 30/9        Jezeří v květech – zámecký flower-art na téma „V zemi fantazie a elfů“

27–28/10            Oživlá strašidla na Jezeří – tradiční akce na závěr sezony

www.zamek-jezeri.cz

 


Krásný Dvůr

30/3                     Zahájení sezony

31/3                     Pohádkové Velikonoce

7/4 – 15/7           Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů – výstava

9–10/6                 Víkend otevřených zahrad – procházky zámeckým parkem, koncert

21/7, 11/8           Z Istanbulu na Krásný Dvůr – noční kostýmované prohlídky

25/8                     Hradozámecká noc

15/9                     Krásnodvorský koncert pozdního léta – Markéta Pavlíková, klavír

6/10                     Jablečný den – jarmark, hudební a divadelní vystoupení, prohlídky zámku

3/11                     Strašidelná cesta parkem – večerní program pro děti

24–25/11            Svatokateřinské slavnosti – speciální prohlídky s hudebním překvapením

www.zamek-krasnydvur.cz

 

Libochovice

24–25/3              Zahájení sezony

28/4 – 1/5          Jarní výstava bonsají

2–10/6                 Výstava kaktusů v historickém skleníku zámku Libochovice

9–10/6                 Víkend otevřených zahrad a výstava kaktusů ve skleníku

11–15/6              O poklad Karla IV. – edukační program pro školy

20/6                     Purkyňův lékařský den (neveřejná akce)

22/6                     Mše v zámecké kapli

2–8/7                   Dětské prohlídky s princeznami

5–8/7                   Výstava exotického ptactva v palmovém skleníku

6–12/8                Dětské prohlídky s princeznami

11–12/8              Tradiční svatovavřinecká libochovická pouť /

Otevření zámeckého skleníku pro veřejnost

Výstava exotického ptactva v palmovém skleníku zámku

Výstava domácího zvířectva v západním parteru parku

25/8                     Hradozámecká noc

26–27/10            Ukončení sezony – Zámek plný kouzel

26/11 – 30/11    Když v pekle sněžilo – zážitkový program pro mateřské školy

1/12                     Adventní koncert

www.zamek-libochovice.cz

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

25/8                     Hradozámecká noc

8/9                        Mostecká slavnost

17/11                   Koncert (pořádá pan Drahoslav Rieger)

1/12                     Adventní koncert

21/12                   Česká mše vánoční

26/12                   Varhanní koncert

www.kostel-most.cz

 

Ploskovice

28/3 – 1/4          Velikonoční výstava

31/3                     Velikonoční akce pro děti

7–8/4                   Jak se probouzí příroda, akce pro děti – edukativní workshop

8/4                        Komentovaná prohlídka zámeckého parku pro děti

12/5                     Výstava plastikových modelů

květen                 O pohár hraběte Chotka – ve spolupráci se SZ Velké Březno

dojezd I. etapy závodu historických vozidel a start II. etapy

26/5                     Nebezpečné známosti – divadelní soubor LiDi Litoměřice

2/6                        Od zrníčka po bochník – Akce pro děti ve spolupráci s Café Páv (výroba chleba)

13–15/6              Pojďte s námi do pohádky – Čertův poklad (pohádka)

23/6                     Keramické trhy – 20. ročník

25/8                     Hradozámecká noc – oživené kostýmované prohlídky

Makové slavnosti – soutěžní ochutnávka výrobků z máku, ve spolupráci s Café Páv

září                       Ploskovické jablko – výstava výpěstků ovocnářů ploskovického regionu

22–28/9              Dřevařské sympozium

13–16/12            Vánoční výstava – Klub šikovných rukou litoměřického regionu

15–16/12            Zámecké interiéry a Vánoce (oživené kostýmované prohlídky)

www.zamek-ploskovice.cz

 

Stekník

30/3 – 2/4          Zahájení sezóny / Hledání velikonočního zajíčka

21–22/4              Mezinárodní den památek

1/5                        Prohlídky pro nejmenší – poznáváme pohádky

18/5 – 31/10      „Jak se češe do věrtele“ – výstava

26/5                     Jarní rytířské slavnosti

9–10/6                 Víkend otevřených zahrad

5–6/7                   Prohlídky zámku s členy hraběcí rodiny Kulhánků

4/8                        Lovecká slavnost hraběte Jana Františka

25/8                     Hradozámecká noc

15–16/9              Dny evropského dědictví – speciální prohlídky

28/9                     Svátek sv. Václava – speciální prohlídky k svátku sv. Václava, patrona České země

8/12                     Vánoční adventní koncert v zámecké kapli

www.zamek-steknik.cz

 

Velké Březno

Hlavní sezonní výstava: „Velké Březno ve Velké válce, 1914–1918“

Vedlejší výstava: „Nejzajímavější Ex-Libris ze zámeckých sbírek“

30/3                     Otevírání okenic (otevřeno i o Velikonočních prázdninách)

14/4                     Hraběcí mlsání – Čokoládový den – gurmánské prohlídky

18/4                     Koncert ke Dni Země –  pianista Jan Jiraský hraje Mozarta, Debussyho, Janáčka

21/4                     Den památek – Oživený zámek – speciální prohlídky zámku

21–22/4              Zámek v květech – Hraběcí jarosnění – jarní květinová výzdoba zámeckých komnat

21/4                     Noční prohlídka

5/5                        O pohár hraběte Chotka – XVII. ročník závodu autoveteránů

14/5                     Běh zámeckým parkem

25/5                     Noc kostelů – hraběcí hrobka ve Valtířově

26/5                     Košt hraběte Chotka – XX. ročník soutěžní ochutnávky vín

6/6                        Bendův komorní orchestr – koncert

9–10/6                Zámek v květech – Historické květinové vazby, ve spolupráci se zahradnickou

školou v Libverdě

9/6                        Víkend otevřených zahrad – komentované prohlídky zámeckého parku

16/6                     Pohádky v parku – Pan hrabě čte dětem – pohádka a hry pro děti

13/6                     Hudební festival L. V. Beethovena – komorní koncert pořádaný v rámci

  1. ročníku festivalu

26–27/6              Těžký život princů a princezen – speciální výukové prohlídky zámku

pro děti z 1. stupně ZŠ

30/6                     Pohádkový park – mimořádná noční prohlídka ke konci školního roku

1/7                       Za pohádkou na zámek

8/7                       Za pohádkou na zámek

14/7                     Pohádky v parku – Pan hrabě čte dětem – čtená pohádka a hry pro děti

15/7                     Za pohádkou na zámek

22/7                     Za pohádkou na zámek

28–29/7              Zámek v květech – Gladioly pro hraběnku Livii – výstava květin

ve spolupráci se sdružením Gladiris

28/7                     Noční pohádka

29/7                     Za pohádkou na zámek

5/8                        Za pohádkou na zámek

12/8                     Za pohádkou na zámek

18/8                     Pohádky v parku – Pan hrabě čte dětem – čtená pohádka a hry pro děti

18–19/8              Zámek v květech – Růže pro hraběnku Henriettu – výstava květin

19/8                     Za pohádkou na zámek

25/8                     Hradozámecká noc (pohádka, řízená degustace vín v zámeckých komnatách,

divadlo)

2/9                        Za pohádkou na zámek

1/9                        Pohádky v parku – Pan hrabě čte dětem – pohádka a hry pro děti

13/9                     Michal Mašek hraje Beethovena – komorní klavírní recitál

15–16/9              Dny evropského dědictví – Oživený zámek – strhující příběhy z historie zámku

15/9                     Noční prohlídka oživeného zámku

23/9                     O pohár hraběnky Bellegarde – dámský závod autoveteránů do roku 1939

22–23/9              Zámek v květech – Jiřinková slavnost, výstava květin ve spolupráci

se zahradnictvím Dahlia Sloveč

28/9                     Ferenc Liszt a jeho přátelé – koncert

6/10                     Hraběcí mlsání – sami ochutnejte šlechtické pochoutky na devět způsobů

6/10                     Noční prohlídka

20/10                   Poslední koncert sezony – Karel Čapek – Jak se co dělá, dramatizace,

Petr Kostka, Carmen Mayerová

28/10                   Zavírání okenic – ukončení sezony

www.zamek-vbrezno.cz

 

Zubrnice

24–25/3              Velikonoce v Zubrnicích

12–13/5              Májový jarmark

21/7                     Pouť k Máří Magdaléně

20–21/10            Podzim na vesnici

8–9/12                 Vánoce ve skanzenu

www.skanzen-zubrnice.cz

 

Tabulka s návštěvností objektů 20132017

Památka 2013 2014 2015 2016 2017
Ploskovice 18 791 25 850 29 667 32 146 32 938
Házmburk 20 979 28 075 27 575 32 876 32 580
Jezeří 21 229 20 161 18 396 24 250 25 508
Krásný Dvůr 12 491 12 643 15 501 17 075 23 973
Benešov nad Ploučnicí 13 440 20 361 22 935 22 726 21 374
Libochovice 16 040 20 218 23 472 25 103 20 697
Zubrnice 20 190 21 566 19 843 19 727 20 207
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě 8 545 11 810 10 828 17 120 15 985
Velké Březno 10 801 13 790 15 334 18 861 14 884
Duchcov 8 613 10 349 12 709 14 915 13 832
Stekník 1 502 3 958 6 538 12 488 10 972
Rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha Řípu 6 230 10 910 8 947 7 917 5 462
Celkem 158 851 199 691 211 745 245 204 238 412