O víkendu na speciální prohlídky zámku Frýdlant

Frýdlant1

Zámek Frýdlant na Liberecku připravil na tento víkend, tedy  22. – 23. 7. 2017 speciální prohlídky původně gotické hradní věže, vybudované v polovině 13. století, odkud je kouzelný výhled do okolí.

Frýdlant je jedním z nejnavštěvovanějších historických objektů v České republice. Z původního gotického hradu byl během staletí přestavěn na rozlehlý renesanční zámek s bohatou výzdobou a rozsáhlými sbírkami nesmírné historické a umělecké ceny.

Frýdlant3

Zámek patří k nejrozsáhlejším a nejvýznamnějším památkovým celkům v severních Čechách. Spojuje v sobě dva architektonické útvary: středověký hrad a renesanční zámek. Hrad byl vybudován kolem poloviny 13. století. K vidění jsou interiéry hradu, zbrojnice, vrchnostenská kancelář i interiéry zámku. Všechny prostory jsou vybaveny původním nábytkem, obrazy, porcelánem a dalšími doplňky. Součástí prohlídky je rovněž renesanční zámecká kaple sv. Anny. Do areálu hradu se vstupuje padacím mostem. Z nádvoří stoupá cesta dál na velké zámecké nádvoří a odtud k hradu.

Frýdlant4

Z historie hradu a zámku
V roce 1278 získali panství Bibrštejnové, kteří se významně podíleli na vybudování mohutného hradního paláce. V letech 1558 – 1621 patřil Frýdlant rodu Redernů. Ti pokračovali ve zvelebování frýdlatského panství. Mezi lety 1622 – 1634 patřil Frýdlant Albrechtu z Valdštejna. V roce 1801 tehdejší majitelé Clam-Gallasové zpřístupnili pro veřejnost část hradu a vzniklo tak první hradní a zámecké muzeum ve střední Evropě.

Frýdlant2

Věž není součásti prohlídkového okruhu. Od paty měří 49 metrů, od zámeckého nádvoří na vrchol věže je to téměř 300 schodů. Z věže je krásný pohled na město i okolí včetně celého panoramatu Jizerských hor. Věž je nejstarší památkou Frýdlantska; ještě před kamennou věží zde stávala vysoká dřevěná věž.

Prohlídku lze předem rezervovat telefonicky na čísle 482 312 130 nebo na mailové adrese [email protected].  Maximální počet osob ve skupině je 12.

Zprávu a fotografie nám zaslal Národní památkový ústav. Děkujeme!