Po naučných stezkách krajinářskými parky jižních Čech

Hluboká nad Vltavou

Specialisté na historické zahrady, parky a krajinu pro zájemce připravili naučné stezky vybranými krajinářskými parky v jižních Čechách.

Naučná stezka zámeckým parkem v Hluboké nad Vltavou
Tato naučná stezka s deseti zastaveními návštěvníkům představuje zajímavosti z historie a současnosti zámeckého areálu i kulturní krajiny Hlubocka. Trasa naučné stezky je dlouhá zhruba 2,5 km a je fyzicky méně náročná. S krátkou objížďkou v závěru trasy je sjízdná i pro dětské kočárky.

Naučná stezka zámeckým parkem v Červeném Dvoře
Naučná stezka provede návštěvníka rozlehlým krajinářským parkem u zámku Červený Dvůr, který byl oblíbeným letním sídlem krumlovského panstva. Současnou podobu dostal za Schwarzenbergů v polovině 19. století. Vycházka parkem nabízí poutavé scenérie, rámované kulisou okolních kopců. V parku zaujmou mimořádně urostlé stromy; duby, lípy, smrky a borovice.    Trasa naučné stezky je dlouhá 3 km je pro pěší lehko dostupná.

Červený Dvůr

Červený Dvůr

Naučná stezka krajinářským parkem Terčino údolí
Naučná stezka je středně náročná, má 12 zastavení; její délka je přibližně 7 km. Délku trasy lze podle potřeby kdykoliv zkrátit.    Naučnou stezku připravila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR spolu s Národním památkovým ústavem v roce 2007.

Terčino údolí

Terčino údolí

 

Na území Jihočeského regionu se nachází přibližně 5500 nemovitých památek, více než 117 000 movitých památek, 38 národních kulturních památek, 7 městských památkových rezervací, 25 městských památkových zón, 55 vesnických památkových zón a 5 krajinných památkových zón.

Zdroj a ilustrační foto: Národní památkový ústav České Budějovice

Děkujeme!