Do zámeckého mlýna za lesníky a rybníkáři

Mlýn1

V květnu loňského roku se návštěvníkům po několika letech znovu otevřel bývalý jindřichohradecký zámecký mlýn. Členové Spolku přátel historie jindřichohradeckých lesů a rybníků v jeho prostorách otevřeli stálou expozici zaměřenou na historii rybníkářství a lesnictví na Jindřichohradecku. V muzeu jsou k vidění především nástroje a nářadí, které používali tamní rybníkáři a lesníci ke své  práci v minulosti. Nechybí ani stručný historický exkurz do jednotlivých oborů doplněný dobovými fotografiemi. Své místo v expozici našly rovněž významné rybářské a lesnické rody, které sloužily na tamním panství po několik generací. Zároveň je v muzeu možné vidět i krátký filmový záznam z výlovu rybníku Vajgar z roku 1929 nebo velkoformátové fotografie, pořízené v okolní krajině. Nedílnou součástí expozice je i výstava o Františku Křižíkovi a jeho vodní elektrárně z roku 1888, která v tomto objektu stále funguje.

Mlýn2

Historie mlýna
Budova mlýna byla vybudována v roce 1551; barokní štít je ze 17. a další přestavby pocházejí z 18. a 19. století. Příkop před zámkem sloužil jako mlýnský náhon již v roce 1485. Název U Čtrnácti napovídá, že mlýn měl 14 složení čili 14 mlecích zařízení. Z něho byla Františkem Křižíkem vybudována v roce 1888 první elektrárna v rakouské části monarchie. V březnu roku 1887 došlo díky tomu k osvětlení zámku, náměstí a Panské ulice elektrickými žárovkami, i když byl proud zatím vyráběn jen parním strojem. Díky tomu Jindřichův Hradec zaujal v elektrifikaci druhé místo po Praze.

Zprávu a obrázky nám poslalo Městské informační centrum Jindřichův Hradec.

Děkujeme :-)