Za Marií Terezií na Konopiště

Konopiště3

Letos si připomínáme 300 let od narození Marie Terezie. Toto výročí si připoměl i státní zámek Konopiště. 25.5. od 18:00 proběhla na Konopišti komentovaná prohlídka výstavou Marie Terezie. Stejná prohlídka se koná i 3.6. a 17.6 od 18:00.

Plakát Marie Terezie

Na 8.6. je od 18:00 připraven seminář Marie Terezie – panovnice, stavitelka, stratég.
9. 6. od 19:30 proběhne na Jižní terase zámku jubilejní koncert k poctě Marie Terezie; vystoupí český chlapecký sbor Boni pueri. Jižní terasa zámku.
Na 22.6. od 18:00 je připravena přednáška Šťastné spojení z lásky – manželství Marie Terezie a Františka I. Štěpána Lotrinského.         22.7. od 20:30 se koná letní venkovní promítání k jubileu Marie Terezie.
14.9.  proběhne od 18:00 přednáška Potomci Marie Terezie na evropských trůnech ve 20. a 21. století.
Na 29.11. je připravena bohoslužba za Marii Terezii v den výročí úmrtí (1780) v zámecké kapli od 18:00 hodin.

Konopště2

Zámek a jeho historie  
Zámek založil kolem roku 1294 pravděpodobně pražský biskup Tobiáš z Benešova. Po vymření Benešoviců přešlo Konopiště v roce 1327 do rukou Šternberků. V 17.–19. století se v držení Konopiště vystřídala celá řada vlivných šlechtických rodů. První zásah do středověké struktury hradu byl proveden koncem 15. století a začátkem 17. století. V barokní rezidenci proměnili Konopiště v 18. století Vrtbové z Vrtby. V roce 1887 koupil zámek s celým panstvím od Lobkoviců František Ferdinand d´Este. Arcivévoda dal zámek přestavět v historizujícím stylu a jeho okolí přeměnil v krajinářský park. Na ploše bývalé barokní zahrady založil Růžovou zahradu se skleníky. Do zámku umístil své rozsáhlé sbírky. V roce 1921 převzal Konopiště československý stát. Za II. světové války byl na Konopišti umístěn hlavní štáb jednotek SS. Po osvobození bylo Konopiště znovu zpřístupněno veřejnosti. Zámek i jeho vnitřní vybavení se do dnešní doby zachoval v podobě, jakou dostal při poslední přestavbě za arcivévody FF d´Este.

Zprávu a ilustrační fotografie nám poskytl Zámek Konopiště.

Děkujeme :-)