Soutěž o titul Vesnice roku 2017 se blíží…

Vesnice3

Celkem 212 obcí z celé České republiky se přihlásilo do 23. ročníku soutěže Vesnice roku. Ministerstvo pro místní rozvoj každoročně poskytuje oceněným obcím příspěvek na jejich další rozvoj. Tato tradiční soutěž ukazuje jedinečnost a bohatství našeho českého, moravského a slezského venkova.
Celostátní kolo proběhne letos na začátku měsíce září. Vítěz a nositel titulu Vesnice roku 2017 bude vyhlášen 16. září 2017 na Jarmarku venkova v Luhačovicích.

Vesnice1
Cílem soutěže je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost programů obnovy jednotlivých vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.

Vesnice2

Přihlášené obce jsou hodnoceny v následujících oblastech:
– společenský život
– aktivity občanů
– podnikání
– péče o stavební fond a obraz vesnice
– občanská vybavenost
– inženýrské sítě a úspory energií
– péče o veřejná prostranství
– přírodní prvky a zeleň v obci
– péče o krajinu
– připravované záměry
– informační technologie obce
– koncepční dokumenty.

Vesnice4

Vítězem loňského ročníku a nositelem titulu Vesnice roku 2016 je valašská obec Kašava ze Zlínského kraje.

Za zprávu a fotografie děkujeme Ministerstvu ro místní rozvoj