Obnovená tradice – v Uhříněvsi opět vaří pivo  

Pivovar_1

Uhříněveský pivovar byl významným regionálním pivovarem po staletí. Uplynulo dlouhých 67 let, po která pivovar nesloužil výrobě zlatavého moku od zastavení výroby bývalým režimem v roce 1949.

Pivovar_2

Skupina šesti nadšenců, složená z potomků bývalých vlastníků pivovaru, renomovaných pražských sládků a úspěšných restauratérů se rozhodla  areál znovu oživit pivovarským řemeslem. V roce 2015 byla založena společnost PIVOVAR UHŘÍNĚVES s.r.o.; na konci roku 2015 pivovar uvařil první zkušební várku. Zajímavostí je původní  parostrojní varna, která dá vzpomenout na „století páry“, období které bylo  nejúspěšnější érou pivovaru v jeho více než tří set leté historii.

Pivovar_3

Historie pivovaru 
V roce 1877 začala nová etapa uhříněveského pivovaru. Novým nájemcem se stal Alois Tichý, uznávaný člen Spolku pro pivovarský průmysl v království Českém. Roku 1884 uhříněveský pivovar od Jana II. z Liechensteina koupil do svého vlastnictví. Budovy a vybavení byly v té době ve špatném stavu. Změna majitele přinesla rozmach pivovaru. Toto období patřilo mezi zlaté časy uhříněveského pivovaru; v době přechodu na parostrojní výrobu činil roční výstav 20 000 hl piva. V této době sbíral pivovar i řadu ocenění. V sezoně 1910/1911 dosáhla výroba rekordních 23 000 hl piva. Úspěšné období přerušila první světová válka.

Pivovar_4

Za druhé světové války roku 1942 došlo k úřednímu zastavení výroby piva. Po válce se majitelům podařilo zahájit výrobu. Pivovaru se celkem dařilo i v nových podmínkách centrálně plánovaného hospodářství a překračoval stanovené dodávky v pivu i sladu. Nakonec pivovarské stroje utichly 15. února 1949. V následujících letech až do roku 1991 celý areál chátral. Většina pivovarských strojů byla odvezena; z původního strojního vybavení se zachovaly pouze parostrojní varna, šrotovna a transmise. Strojovna byla nakonec zbourána. V roce 1991 byl devastovaný objekt vrácen potomkům původních majitelů, kteří v rámci možností začali s jeho záchranou. Do roku 2014 se podařilo opravit všechny důležité budovy natolik, že v tomto roce mohlo padnout rozhodnutí znovuobnovit výrobu piva v historickém areálu uhříněveského pivovaru.

Zdroj a ilustrační foto: Pivovar Uhříněves

Děkujeme za takové zprávy!