Náchodský zámek chystá….

Náchod

Národní památkový ústav přichází s krátkou zprávou pro všechny tuláky a milovníky zámků:
Letošní sezonu na Náchodském zámku oficiálně zahájí 1. dubna sám kníže Ottavio Piccolomini, který při speciálních prohlídkách přivítá návštěvníky zámku. Letošním tématem Národního památkového ústavu je Rok renesanční šlechty. Mezi akce s tímto tématem spojené, které proběhnou v letošním roce na zámku Náchod, patří například komentované prohlídky zámeckého areálu se zaměřením na renesanční budovy a rod Smiřických, červencový koncert renesanční hudby nebo srpnové večerní prohlídky na téma Smiřičtí na Náchodě. Novinkou sezony jsou prohlídky zámecké kaple Nanebevzetí Panny Marie včetně sakristie a kruchty, které se budou konat každou první neděli v měsíci. Na kruchtě byly instalovány restaurované původní  vitráže z oken kaple, které byly dosud uloženy v jednom z depozitářů. Vitráže budou pro lepší viditelnost motivů z barevného skla podsvíceny. Nejbohatší program je připraven na letní prázdniny. Patří sem večerní prohlídky, šermířská vystoupení, prohlídky půd, ale i specializované prohlídky pro dětské návštěvníky na prohlídkovém okruhu Na dvoře vévodském.

Z historie zámku:  Hrad založil Hron z rodu Načeraticů v polovině 13. století. Na renesanční zámek bylo středověké sídlo přestavěno rodem Smiřických na přelomu 16. a 17. století. Zámek pak postupně vlastnili Ada Erdman Trčka z Lípy, italský šlechtic Ottavo Piccolomini de Arragona, Petr Biron, vévoda Turonský a Zaháňský, poté jeho dcera Kateřina Vilemína. Roku 1842 panství zakoupil kníže Jiří Vilém Schaumburg-Lippe pro svého druhorozeného syna Viléma Karla Augusta a založil tak náchodskou sekundogenituru rodu. Tato německá knížata na Náchodě vládla až do konce II. světové války. Od konfiskace knížecího velkostatku 21. 6. 1945 je zámek majetkem státu.

Kulturní a jiné akce v dubnu:
1.4. Odemykání zámku s Ottaviem Piccolomini – prohlídky I. okruhu (Reprezentačních pokojů Piccolominiů)
2. 4. Prohlídka zámecké kaple – prohlídka raně barokní zámecké kaple Nanebevzetí Panny Marie včetně sakristie a kruchty
15. – 16. 4. Mezinárodní den památek a historických sídel – speciální prohlídky exteriérů zámeckého areálu se zaměřením na renesanční budovy a rod Smiřických.

Zdroj foto: archiv NPÚ