Vlků se na Dokesku pohybuje asi pět

ViviLnk

I přes násilné úmrtí jednoho z vlků zjištěné začátkem října se stále na Dokesku drží vlčí smečka. Fotopasti v oblasti národní přírodní rezervace Břehyně – Pecopala jen v průběhu října zachytily vlky více než 200x. Oznámila to Agentura ochrany přírody a krajiny.

V letošním roce fotopasti pořizovaly nepravidelně záznamy vlků zhruba do května. Těch postupně ubývalo, jednalo se pouze o ojedinělé záznamy a vždy byl na snímku či videozáznamu jen jeden jedinec. I jiné pobytové stopy byly nalézány pouze vzácně. Důvodem mohla být i těžba dřeva a s tím související rušení zvířat přímo v národní přírodní rezervaci. S přesunem těžby na jiná místa se vrátili i vlci, nebo se alespoň opět začali objevovat ve fotopastech.

Na většině záznamů jsou sice jen jednotlivá zvířata, nicméně na několika záznamech je vlků více, a to až pět. Není jasné, zda se v letošním roce opět rozmnožili, ale s ohledem na zachycený počet vlků i záběry viditelně mladého jedince z konce září 2015 je to možné. Stále však není jisté, zda násilně uhynulý vlk nalezený začátkem října u Brenné nebyla rozmnožující se samice z této vlčí smečky.

Fotopasti i v místech s výskytem vlků zaznamenávají stále velké množství zvěře, a to především černé (divoká prasata), ale také jelení, srnčí a daňčí.

Zdroj: AOPK, foto: AOPK