Cyklostezky v Polabí propojí trasa Bohumila Hrabala

cyklis
Síť cyklostezek ve Středočeském kraji se rozroste o další kilometry. Rada Středočeského kraje odsouhlasila podepsání memoranda, které pomůže propojit cyklostezky středního Polabí, uvedl Středočeský kraj ve své zprávě. Výsledná trasa by měla nést poetický název Cyklostezka krajinou Bohumila Hrabala.

„Jedná se o projekt cyklostezky v úseku Nymburk – Lysá nad Labem – Čelákovice, která propojí stávající cyklostezky v okolí Brandýsa nad Labem se systémem cyklostezek v úseku Nymburk–Poděbrady. Obce a města, která vznik memoranda iniciují, zamýšlejí na základě tohoto dokumentu založit Dobrovolný svazek obcí. Nově vzniklá organizace by se dále zabývala přípravou a potenciálně i realizací stavby cyklostezky v uvedeném úseku. Středočeský kraj by byl jedním ze signatářů memoranda,“ vysvětlil středočeský hejtman Miloš Petera (ČSSD) s tím, že podpis memoranda musí ještě schválit Zastupitelstvo kraje.

Iniciativa propojit zmíněné cyklostezky vychází z těchto obcí a měst: Nymburk, Kostomlátky, Kostomlaty nad Labem, Ostrá, Lysá nad Labem, Káraný a Čelákovice. Středočeský kraj by se na financování Dobrovolného svazku obcí (DSO) primárně nijak nepodílel, což ale nevylučuje, že v budoucnu finančně nepodpoří některou konkrétní část přípravných prací. Již nyní dotčené obce a města plánují kraj zažádat o 600 000 korun na vyhledávací studii.

„Délka plánovaného úseku cyklostezky je dvacet kilometrů s uvažovanou šířkou čtyři metry. Realizace stavby je plánována v letech 2019–2022 s finančním odhadem 127 milionů korun. Finanční prostředky bude pravděpodobně možné čerpat jak z Integrovaného regionálního operačního programu, tak i ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ doplnil náměstek pro oblast regionálního rozvoje Karel Horčička (CSSD). Uvažovaná cyklostezka bude součástí tzv. Labské stezky, přičemž úsek mezi Nymburkem a Čelákovicemi je součástí evropské trasy EuroVelo 4.

„Středočeský kraj má vybudovanou již poměrně hustou síť cyklostezek, která se dále rozšiřuje. V současné době je kraj protkán celkem zhruba 324 kilometry cyklostezek, přičemž jen v loňském roce přibylo přes 32 kilometrů. Díky spolufinancování z ROP byly nedávno dokončeny například cyklostezky Kolín–Veltrubská a Vrdy–Čáslav.
Na podzim se má otevřít cyklostezka Zeleneč – Lázně Toušeň, jejímž vybudováním vznikne propojení Prahy a cyklostezek podél Labe,“ doplnil hejtman Petera.

ilustrační foto