Projděte se po Dářském rašeliništi

darko

Návštěvníci mohou nyní nově nahlédnout přímo do nitra jediného blatkového boru na Českomoravské vrchovině. V minulých dnech byla totiž dokončena oprava haťového a povalkového chodníku na trase naučné stezky Dářská rašeliniště. Oznámila to Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK).

Půlkilometrový úsek modře značené turistické cesty podél národní přírodní rezervace Dářko tak mohou zájemci konečně zdolat suchou nohou. Díky přibližně stometrové odbočce povalkového chodníku mohou návštěvníci nově nahlédnout přímo do nitra jediného blatkového boru na Českomoravské vrchovině a zblízka se seznámit s místní unikátní vegetací. „Kromě borovice blatky zde lze vidět například suchopýr pochvatý, klikvu bahenní a nebo kyhanku sivolistou,“ přibližuje AOPK

TT, foto: AOPK