Hliník se odstěhoval do Humpolce!

hliníkův kámen

Stačilo párkrát pronést tuto nenápadnou větu z úst legendy českého herce pana Srstky v průběhu filmu „Marečku, podejte mi pero!“ a Humpolec se díky tomu dostal do povědomí celé České republiky. Připomínat děj filmu je samozřejmě zbytečné, ale co vše od vyřknutí této hlášky vzniklo v onom Humpolci?

Bez nadsázky se město proměnilo v místo, kam by měl každý obdivovatel „Marečka“ přijet a připomenout si nejen bájného Hliníka. V parku se můžete podívat na legendární švestičku, z které Hujer donesl švestičky, ovšem pouze pro pana učitele. Hliník má také vlastní pamětní kámen. Hned nad Informačním centrem se nachází HLINÍKárium. Tedy muzeum, které je věnované Hliníkovi a i filmu Marečku, podejte mi pero!

Právě tato místa, a mnohá další, si budete moci projít v rámci geosrandy „Hliník se odstěhoval do Humpolce!“. Průvodcem bude samotný Hliník, který pro ty nejzdatnější hráče poprvé odhalí svoji podobu, a republika tedy konečně pozná svého Hliníka.

Přijeďte si zahrát do Humpolce s exkluzivním průvodcem Hliníkem. To je ta nejlepší pozvánka a jistota, pro dobře strávený výlet.

Jak lze GEOFUN vyzkoušet? Prvním krokem po instalaci a rychlé registraci se ve výčtu her objeví hra pojmenovaná „Hliník se odstěhoval do Humpolce!“, tu si musí hráči stáhnout do svého chytrého telefonu. Od této chvíle již není nutné mít internetové připojení, stačí přijít se zapnutou aplikací ke startu hry, tedy k HLINÍKáriu (přesné místo startu je popsánu v aplikaci v detailu hry). Zde aplikace na základě GPS souřadnic pozná, že je hráč na správném místě a hra může začít. Mobilní aplikace Geofun je ke stažení samozřejmě zdarma pro systémy Android a iOS. S GEOFUNem se hraje i o zajímavé ceny jako zájezd do Vídně, pobyty, …

www.geofun.cz/hlinik-se-odstehoval-do-humpolce/

Foto:  Česká inspirace