Do 20. července můžete putovat podél Jizery a účastnit se Dnů lidové architektury

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V kraji granátů, šperků, skleněných korálků a pískovcových skal se letos otevírají dveře muzeí, expozic i soukromých památek lidové architektury. Okoření je komentované prohlídky pracovníků Národního památkového ústavu, ale také trhy, ochutnávky a netradiční dopravní prostředky, uvedl Národní památkový ústav ve své zprávě. Dny lidové architektury Čech, Moravy a Slezska, které letos proběhnou na Liberecku, jsou příležitostí oslavit výročí narození Jakuba Bursy v prostředí plném krásy a bohatství našeho lidového stavitelství.

Jakuba Bursa, významný venkovský stavitel a tvůrce jihočeského „selského baroka“, se narodil 21. července 1813 a rok 2013 byl na jeho počest vyhlášen Rokem lidové architektury. Úspěch projektu a množství institucí a akcí, které se k Roku lidové architektury připojily, vedl k rozhodnutí věnovat se popularizaci lidové architektury i nadále. Letos tedy poprvé proběhnou Dny lidové architektury Čech, Moravy a Slezska, jež se v příštích letech stanou pravidelnou příležitostí k setkávání a poznávání prostředí, které Jakub Bursa důvěrně znal – venkova, vesnických sídel a lidových staveb. Orientačním termínem pro konání akce bude datum jeho narození – 21. červenec; místo konání bude proměnlivé – těžiště by se mělo přesouvat po celém území republiky, aby měli fanoušci lidové architektury příležitost poznat lidové stavby v různých koutech země.

Letošní Dny lidové architektury, jejichž organizování se účastní také řada odborníků Národního památkového ústavu, probíhají na Liberecku v předvečer výročí Bursova narození, v týdnu od 14. do 20. července 2014. Národní památkový ústav převzal nad oslavami záštitu, jeho pracovníci z libereckého odborného pracoviště poskytují odbornou pomoc a organizují komentované prohlídky a exkurze.

Centrem dění bude trasa podél Jizery. Začíná v Turnově, kde je možné navštívit národopisnou expozici Muzea Českého ráje a rekonstruovaný roubený městský Kamenářský dům. Další zastávka bude v nedalekých Dolánkách na Dlaskově statku z roku 1716, který je překrásnou ukázkou pojizerské roubené architektury. Tamní expozice seznamuje s životem na statku a domáckou výrobou, v neděli 20. července v 10 hodin tam však navíc proběhne křest průvodce nazvaného Lidové stavby Libereckého kraje za účasti moderátora a publicisty Václava Žmolíka. Následovat budou komentované prohlídky, ukázky řemesel, dílny a loutkové představení. Ve vesničce Zbirohy si budou moci návštěvníci prohlédnout řadu dochovaných drobných roubených usedlostí. Další významné památky čekají v obci Malá Skála, kde pracovníci Národního památkového ústavu zajistili prohlídku unikátního Vacardova vodního mlýna s pilou v údolí pod zříceninou skalního hradu Vranov. Boučkův statek nabízí návštěvníkům nejen galerii s expozicí děl českých výtvarníků 20. století a především tamního rodáka, akademického malířeJosefa Jíry, ale i posilnění ve stylové hospodě včetně možnosti „přesedlat“ na koloběžku a pokračovat v cestě netradičně.

Podél Jizery vede trasa dál do Železného Brodu, historického města proslaveného sklářstvím. Památky lidové architektury jsou soustředěny v památkové zóně pod kostelem sv. Jakuba Většího a v památkové rezervaci Trávníky, malebně rozložené v stráni nad městem. Pracovníci Národního památkového ústavu tam připravili komentované prohlídky zahrnující také interiér obvykle nepřístupného domu čp. 191. K nejzajímavějším dochovaným lidovým stavbám v Železném Brodě patří i domy zvané Velovsko, Grosovsko, Čechovsko, Folkrtovsko, Huškovsko a zejména nejmohutnější z nich – Běliště, které dnes slouží jako národopisná expozice městského muzea.

V Železném Brodě ovšem trasa nekončí – pokračuje do Semil, městečka s půvabným souborem drobných roubených příměstských chalup v Jílovecké ulici zvaných Jílovecké roubenky. V jedné z nich je originální pilníkářská dílna, v níž si budou moci návštěvníci toto kdysi rozšířené řemeslo vyzkoušet. Putovat krajem granátů, šperků, skleněných korálků a pískovcových skal lze i obráceně, ze Semil do Turnova, nebo si cestu obohatit řadou odboček za pozoruhodnými stavbami lidové architektury v okolí. V dalších krajích bude možné v rámci Dnů lidové architektury navštívit výstavu Lidové stavby Zlínského kraje známé neznámé v Kaňovicích u Luhačovic nebo si prohlédnout zachované typické hliněné stavby Luhačovického Zálesí, třeba dominantní usedlost čp. 19 nebo usedlosti stavby s charakteristickými patrovými hliněnými komorami – sýpkami a tradičními roubenými sušárnami ovoce.

Vybraná místa a akce:

Kamenářský dům, Muzeum Českého ráje v Turnově

kopie roubeného městského domu čp. 19 z Havlíčkova náměstí v Turnově; expozice věnovaná známým osobnostem a lidovému umění Českého ráje

v sobotu 19. 7.: Granátové srdce – šperkařská dílna (výtvarnice Jana Válková Střílková)

 

Dlaskův statek, Dolánky, čp. 12

nejznámější a nejkrásnější ukázka pojizerské roubené lidové architektury – národopisná expozice muzea Českého ráje v Turnově

v neděli 20. července 2014: komentované prohlídky nové stálé expozice Z jednoho kmene; ukázky tesařského řemesla, vyřezávání perníkových forem a práce s pořízem; rukodělné dílny – práce na šlapacím dřevěném soustruhu, práce s pořízem; loutkové představení pro děti Šípková Růženka v 11, 13 a 15 hodin v podání Štěpánova loutkového divadla

v 10 hodin křest průvodce Lidové stavby Libereckého kraje (moderátor a publicista Václav Žmolík)

 

Boučkův statek, Malá Skála čp. 12

jedna z nejcennějších památek lidového stavitelství na Maloskalsku, patrové roubené stavení se zděným zadním hospodářským traktem

v současnosti je v přízemí hostinec, v patře je přístupné místní muzeum a galerie obrazů akad. malíře Josefa Jíry a dalších výtvarníků

 

Vacardův mlýn, Malá Skála – Labe, čp. 21

areál vodního mlýna s pilou stojí v místní části Labe v údolí pod zříceninou hradu Vranov

jedinečná možnost prohlídky interiéru, objekt je v soukromém vlastnictví

 

Běliště, Železný Brod, čp. 57

rozměrná roubená stavba se sedlovou střechou krytou břidlicí, typickou krytinou pro Železnobrodsko, s bohatě členěnou lomenicí, předělenou kuželkovým vlysem (tzv. kočičí procházkou)

možnost prohlídky 9 až 17 hodin, speciální program, výstava o kostele sv. Jakuba Většího, více na http://muzeumzb.cz/

výsledky stavebně historických průzkumů vybraných domů v Železném Brodě (9 až 17 hodin)

komentovaná prohlídka kostela sv. Jakuba Většího, kostelního vršku a zvonice ve 14 hodin

Trávníky a území pod kostelem – soubor lidových staveb, Železný Brod

unikátně dochovaný soubor lidových roubených i zděných staveb pocházejících převážně z druhé poloviny 18. a první poloviny 19. století ve svažitém terénu nad kostelem v okrajové části města zvané Trávníky

komentovaná prohlídka památkové rezervace Trávníky v neděli 20. července v 10 hodin

čp. 191, Zahradnická ul. – přízemní celoroubená chalupa se sedlovou střechou datovaná do let 1788/89, dokládá postup osídlení Trávníků od Malého náměstí směrem do vyšších poloh ve svahu

Vélovsko, čp. 242 – roubený dům s výjimečně výtvarně řešenou lomenicí s pásem plochých balustrů, krytou valbičkou s břidlicovou krytinou

Grossovsko, čp. 262 – zděné měšťanské staveníz roku 1826 se zajímavě řešeným a štukovým dekorem, bohatě zdobeným patrovým rizalitem s kamenicky provedeným pískovcovým portálem a krásnými klasicistními dveřmi; střecha je pokryta nakoso kladenou břidlicí

Jechovsko, čp. 111 – přízemní roubený dům s patrovou křížovou světničkou v pravé části byl postaven v roce 1799 na Malém náměstí pod schodištěm ke kostelu sv. Jakuba; patrová světnička má okna s vyřezávanými šambránami a dekorativně profilovanou lomenici s tzv. kočičí procházkou

dřevěná zvonice u kostela sv. Jakuba – zvonici osmibokého půdorysu vyzdviženou na masivní pískovcové podezdívce s krychlovým bedněným zvonovým patrem postavil J. J. Volkert v roce 1761; vnitřní rámová konstrukce se skládá ze dvou samonosných částí, z nichž jedna nese plášť stavby a druhá zvonovou stolici; roku 2008 byla zvonice po požáru kompletně obnovena do původní podoby

možnost prohlídky zvonice i kostela sv. Jakuba Většího denně od 10 do 15 hodin na tel. 605 977 121 (p. Hlubůček)

 

Jílovecká ulice – Jílovecké roubenky, Semily

jedna z posledních zachovalých nevelkých enkláv původní drobné roubené řemeslnické zástavby města z druhé poloviny 18. a počátku 19. století

expozice pilníkářství – dílna J. Dolenského, v čp. 104 v Jílovecké ulici, možnost prohlídky a vyzkoušení řemesla od 9 do 17 hodin, dále možnost prohlídky expozice Muzea a Pojizerské galerie v Semilech (od 9 do 17 hodin)

 

Dalších stavby, které je možné navštívit:

 

Buřany, obec Jablonec nad Jizerou, Janatův mlýn

postaven patrně roku 1767, dnes jej tvoří mlýnská budova a samostatně stojící chlévy, stodola, kolna, mléčnice, pazderna a včelín

 

Jilemnice, Zvědavá ulička

uličku tvoří dvě řady přízemních roubených domů podkrkonošského typu; možnost prohlídky exteriéru, případně lze navštívit stylovou hospodu v Šaldově domě

 

Kacanovy – Vrchy, Kopicův statek, též Jirošův statek, čp. 64

uzavřený dvorec přístupný dvěma kamennými branami stojí na lesní samotě v překrásném přírodním prostředí; roku 1787 ho postavil Jiří Jiroš; v blízkém lese je unikátní skalní galerie vytesaná Vojtěchem Kopicem

 

Modřišice, čp. 14

obec s řadou zachovalých roubených domů pojizerské lidové architektury, z nichž nejhodnotnější je právě usedlost čp. 14

 

Příšovice, Bičíkův statek, čp. 11

unikátně zachovalá usedlost skládající se z roubeného přízemního domu s navazující patrovouhospodářskou částí s pavlačí, roubené stodoly a klasicistní vjezdové brány z roku 1804 zdobené štukovým dekorem.                                                                                                                                 

 

Rotštejn, zřícenina hradu Rotštejn

skalní obydlí

 

Rovensko pod Troskami, zvonice kostela sv. Václava

dřevěná zvonice z poloviny 18. století se zvony obrácenými srdcem vzhůru, které se uvádějí do pohybu šlapáním

TT, Foto: NPU