Nové zajímavosti v Lednicích: šlechtická elektrorozvodna a kotelna

Statni zamek Lednice 800x500

Lednice, nejnavštěvovanější zámek Národního památkového ústavu (NPÚ), zpřístupnil návštěvníkům od úterý dvě novinky: zámeckou elektrorozvodnu a kotelnu. Oznámil to NPÚ ve své zprávě.

Zámky si obvykle spojujeme s barokními oděvy, vysokými účesy, cenným mobiliářem nebo prostě s noblesou aristokratického života. Řada šlechtických sídel však sloužila pro každodenní bydlení šlechty až do poloviny 20. století. Šlechta se tedy rozhodně technickému vývoji nebránila, svědčí o tom moderní vybavení, které se stalo součástí jejich života.

Kompletní elektrifikace zámku Lednice proběhla na začátku 20. století, v letech 1901–1903. Náročnou zakázkou byla pověřena firma Siemens Schuckert, která elektrifikaci vyprojektovala, dodala veškeré elektroinstalační komponenty a nakonec elektrický proud do zámku i přivedla. Elektřina se vyráběla ve vzdáleném mlýně a odtud byla vedena do zámku a dále do Valtic.

Součástí elektrické soustavy bylo jedno z prvních opravdu dálkových elektrických vedení podzemním kabelem. Kabel se táhl ve vzdálenosti 17 kilometrů až z Nejdku, kde se mlýn nacházel. Na tu dobu to bylo velmi inovativní řešení, které bylo také citlivé vzhledem k zámku a jeho okolí. Krásné panorama novogotického zámku tak nenarušily žádné sloupy elektrického vedení.

„Restaurování tohoto zařízení je vlastně taková maličkost, ale velice významná, protože dochovaných památek tohoto typu je velice málo,“ říká kastelánka zámku Lednice Ivana Holásková. Ve většině případů bylo totiž nejstarší technické zázemí zámků při postupných modernizacích zlikvidováno. Rozvodna z roku 1903 a trafostanice z roku 1911 se sice zachovaly, byly však v dezolátním stavu. Peníze na restaurování elektrorozvodny věnovala firma Siemens – na opravy a renovaci přispěla částkou 230 000 Kč. „Stejně jako před 111 lety, i dnes dodáváme špičkové technologie a výrobky a přinášíme inovativní řešení. Jsme hrdí na to, že pomáháme nejen firmám a podnikům efektivně fungovat a růst, ale i takové kulturní památce, jako je zámek v Lednici,“ říká Eduard Palíšek, generální ředitel společnosti Siemens Česká republika.

Renovace se týkala transformační stanice a rozvodny – vypínačů, světel a kabelů. Renovovaná část elektroinstalace byla dokonce osazena původními komponenty značky Siemens Halske a Siemens Schuckert. Další úpravy byly provedeny pod vedením Národního památkového ústavu.

Od 13. května je tak díky dokončení restaurování elektrorozvodny dnešní IV. prohlídková trasa lednickým zámkem významně rozšířena. Návštěvníci začnou prohlídku nahlédnutím do elektrorozvodny, následně projdou grottou, tedy sálem napodobujícím krápníkovou jeskyni, a nakonec se v rozlehlé části zámeckého sklepa seznámí s autenticky dochovanými topeništi. Pod značnou částí zámku se totiž dosud nacházejí velké „pece“, ve kterých se zatápělo dřevem a z nichž byl horký vzduch rozváděn systémem rour a kanálů do všech pater zámku; ozdobné mříže, kterými teplo proudilo do obytných místností, je možné vidět v rámci první prohlídkové trasy. Topeniště zatím neprošla obnovou, přesto je možné jejich část návštěvníkům ukázat.

V příštích letech pak hodlá kastelánka Ivana Holásková zpřístupnit další části sklepních prostorů, které skrývají nové a nové technické zajímavosti – například výtahový stroj. Nezbývá, než se těšit.

TT, foto: NPÚ