Byli jste na nejjižnějším bodě Česka? Teď tu stojí pamětní kámen

kamen

Vyšší Brod je nejjižnějším městem Čech a jen co by kamenem dohodil je odtud také nejjižnější bod České republiky, který se těší čím dál většímu zájmu turistů. Díky projektu města Vyšší Brod byl tento jedinečný kout Vyšebrodska zveleben a vítá návštěvníky s novou tváří. Upozornil na to Vyšebrodský zpravodaj.

Koncem dubna byl na nejjižnějším místě Česka vztyčen pamětní kámen, který bude v sobotu 10. května ve 14 hodin slavnostně odhalen. V Místě je také nové turistické odpočívadlo.

Pěšky se tam dostanete buď po žluté značce z Vyššího Brodu, nebo po modré ze Studánek a poté z Radvanova po zmíněné žluté.

Zdroj a foto: Vyšebrodský zpravodaj