Ve Chřibech objevíte dva zcela nové a jeden obnovený lesní rybník

Retencni-nadrze-01

Příroda pahorkatiny Chřiby ve Zlínském kraji je zásluhou státního podniku Lesy České republiky bohatší o dvě zcela nové a jednu obnovenou soustavu vodních nádrží, které vytvářejí domov a vhodné životní podmínky pro zdárný vývoj mnoha vodních živočichů a rostlin. Oznámil to mluvčí podniku Zbyněk Boublík.

„Nové vodní nádrže přispívají ke snížení vzniku a dopadů povodňových situací a sucha, současně se díky nim zvyšuje přirozená schopnost přírody zadržovat vodu v krajině, nádrže příznivě působí i z hlediska ochrany přírody a krajiny, neboť dochází ke zlepšení mikroklimatu v lesních porostech. Představují však i významný estetický a krajinotvorný prvek,“ vysvětluje ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Zlín Martin Pavlíček.

Novou vodní nádrží se chlubí lokalita Nad Pilou

Téměř půl milionu korun Lesy ČR investovaly do vybudování první nové malé vodní nádrže nalézající se uprostřed chřibských lesů, na pravobřežním přítoku Dlouhé řeky, v klidném lesním prostředí lokality Nad Pilou v katastrálním území Buchlovice v okrese Uherské Hradiště. „K místu nádrže vede žlutá turistická trasa od Smraďavky nebo červeně značená trasa od hradu Buchlov,“ vysvětluje Martin Pavlíček.

Nová vodní nádrž „Močáry“ je i u obce Salaš nedaleko Velehradu

Zcela novou retenční vodní nádrž významnou pro udržení dobré kvality životního prostředí Lesy ČR vybudovaly také v lokalitě Močáry, na pravostranném přítoku potoka Salaška u obce Salaš na Uherskohradišťsku. Tato nová vodní nádrž se skládá ze dvou na sebe navazujících částí, a to vlastní nádrže a mokřadní plochy. Během stavby za více než 700 tisíc korun Lesy ČR novou nádrž mimo jiné vybavily vypouštěcím zařízením a napouštěcím objektem.

Obnova soustavy retenčních nádrží „Sázenky“ na revíru Kvasice

Poslední soustava retenčních vodních nádrží obnovených Lesy ČR za více než 1 milion korun se nachází v lokalitě Sázenka mezi vesnicemi Kvasice, Nová Dědina a Sulimov, v okrese Kroměříž. V tomto místě soustavu tvoří jedna hlavní a dvě malé vodní plochy na horním toku Panenského potoka. „Zde jsme nejprve ze dna odtěžili nánosy bahna a teprve pak zrekonstruovali zemní hráze. Dále se nám podařilo vybudovat nové vypouštěcí objekty, regulační zařízení a bezpečnostní přepady, které u původních hrází chyběly, pravděpodobně tak způsobily protržení hrází během minulých povodní,“ upřesňuje Martin Pavlíček.

Chřiby: krásná příroda, kulturní tradice i rekreační potenciál

Území Chřib má výjimečně velký rekreační potenciál. Většina obcí Chřibů má také bohaté kulturní tradice i stále živou současnou kulturu. Nejvýznamnějším kulturním centrem oblasti jsou Buchlovice. Chřiby jsou pahorkatinným pásmem, které se rozkládá na středovýchodní Moravě a leží mezi městy Kyjovem a Otrokovicemi v Jihomoravském a Zlínském kraji. Průběh Chřibů je orientován od jihozápadu na severovýchod, délka je asi 35 km a největší šířka činí 10 km. Rozloha Chřibů je asi 335 km². Nejvyšší vrchol – Brdo má výšku 587 m n.m.

TT, foto: Lesy ČR