Registrace pro splouvání Vltavy na letošní rok už běží

sjizdeni vltavy pres mrtvy luh1

Registrace pro splouvání horního úseku Vltavy byly spuštěny dnes 10. dubna v 9:00 hodin. Oznámil to NP Šumava.

Vodáci splouvající řeku už z Lenory musí dbát na včasný příjezd na Soumarský Most, tzn. být tam nejdéle 15 minut před celou hodinou vyplutí. Je nutné si včas vyzvednout registrační známku a v celou hodinu vyplout na další úsek!!! Čas potřebný na splutí z Lenory s rezervou je 90 minut.

Pro splouvání Vltavy v úseku Lenora – Soumarský Most – most u Pěkné se stanovuje minimální stav vody, který je vyznačen na nástupním místě Soumarský Most na vodočetné lati červenou ryskou o šíři 2 cm u pravého mostního pilíře.

Pravidla a všechny informace najdete na webu NP Šumava zde.

TT