Do Polska teď přes hory volně přejít nemůžete

09072011163

Mezi 8. a 23. listopadem 2013 není povoleno překračovat hranice Polska přes tzv. zelenou hranici, tj. mimo stanovená místa pro překračování hranic například v lese nebo na poli. Upozornila na to Správa Krkonošského národního parku. Tento zákaz platí na celé česko-polské hranici.

Ke vstupu na území Polska slouží pouze určené hraniční přechody během provozní doby. Cestující mohou být vyzváni k předložení platného občanského průkazu nebo cestovního pasu nebo podrobeni důkladnější kontrole.

Opatření souvisí s bezpečností na mezinárodní konferenci o změně klimatu, která se koná v Polsku.

TT