Výlety pro otrlé! Po stopách upírů!

vampire

Tentokrát přinášíme pár tipů na výlety pro skutečné hrdiny:-) Jsou prázdniny, tak si zkuste vzít pár věcí a v noci přespat na místech, která mají svoji „strašlivou“ minulost. Nebojte, nic se Vám nestane:-)

Vraždící pastýř Myslata (1336)

,, V Čechách, sotva míli od Kadaně ve vsi řečené Blov, zemřel jakýsi pastýř Myslata. Ten každou noc vstával, obcházel všechny vesnice v okolí, strašil lidi, vraždil a mluvil nesrozumitelným jazykem.

A když ho vykopávali, protože musel být spálen, nadmul se jako býk a hrozně řval. A když ho pokládali na oheň, kdosi popadl hůl, bodl do něho a hned se vyřinula krev jako z hrnce. Nato, když byl vykopán a položen na vůz, spojil nohy k sobě, jako by byl živý. Když byl spálen, všechno se uklidnilo.“

 

Po smrti vraždila a tančila nad mrtvými (1344)

Podobný případ uvádí Neplach ve své kronice ještě v souvislosti s rokem 1344: ,, Jakási žena v Levíně (na Litoměřicku) zemřela a byla pohřbena. Po pohřbu však vstala, zardousila mnoho lidí a nad každým z nich tančila. A když byla probodnuta, vytékala z ní krev jako ze živého tvora. Také pozřela více než polovinu vlastního závoje, a když jí byl vytržen, byl celý zkrvavělý. Když měla být spálena, nemohlo se dřevo jinak rozhořet než od tašek z kostela, podle poučení nějakých stařen. Ačkoliv již byla probodnuta, stále ještě vstávala, ale jakmile byla spálena, tu všechno trápení ustalo.“

 

Václav Neplach patřil k nejvzdělanějším mužům tehdejších Čech. V žádném případě ho nemůžeme podezírat z přehnané pověrčivosti. Narodil se v roce 1322 v Hoříněvsi na Královéhradecku a už jako dvanáctiletý vstoupil do řádu benediktinů. Vystudoval na jedné z nejproslulejších středověkých univerzit v italské Bologni a v roce 1348 se stal opatem kláštera v Opatovicích nad Labem. Počínaje rokem 1353 ho Karel IV. často pověřoval důležitými diplomatickými úkoly v zahraničí. V roce 1355 byl v Karlově doprovodu při jeho císařské korunovaci v Římě. V dalších letech patřil k nejbližším spolupracovníkům pražského arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi. Svou nepříliš rozsáhlou kroniku sepsal opat Neplach někdy kolem roku 1360. Zemřel 16. Září 1371.

 

Upír na Václavském náměstí

Jiný podivný případ, který se odehrál přímo v dnešním centru Prahy, líčí polský renesanční spisovatel a dějepisec, který se usadil v Čechách, Bartoloměj Paprocký z Hlohol ve svém díle -Zrcadlo Čech a Moravy-.

„Léta páně 1540 žena jedna na Novém Městě pražském z Koňského trhu (dnešní Václavské náměstí) v noci, když spala, od muže svého umrlého udávena byla a pochována 16. měsíce máje.“

Z uvedené citace není zřejmé, zda manžel zesnul již dříve nebo zda svou ženu udusil ve smrtelné křeči. Nemuselo by tedy nutně jít o případ morouse či upíra. Bohužel Paprocký se o tomto případu dále nešíří a my se musíme spokojit pouze s dohady.

 

Z kroniky města Žamberka

,, Kdysi tu zemřel člověk, jemuž zde říkali Micohlav. Už při pohřbu se údajně zjevil jeho přízrak smutečním hostům. Později prý vstával v noci z hrobu, vyhrabával mrtvoly a ohryzoval je. V okolí se o něm vyprávělo několik fantastických historek. Když se zpráva o vampýrském řádění roznesla, vykopali jeho mrtvolu a kat mu na rozcestí srýpl hlavu. Teprve od té doby byl od nebohého Micohlava pokoj.“

 

Úředník z Lysé nad Labem

,, V městě Lysé nad Labem, roku 1820 působil na zámku jistý úředník Skuhrovský, jenž proslul svou krutostí. Když zemřel, začaly se dít podivné věci. Hned první den prý vylezl z rakve a lehl si pod ni. Lidé, kteří u mrtvoly bděli, se v hrůze rozprchli.“