Víte, kdy a kde vznikla první ZOO?

zoo paris

Jako první veřejná zoologická zahrada na světě byla otevřena v prosinci 1794 pařížská zoo, která vznikla na základě dekretu schváleného francouzským Konventem 10. června 1793. Do botanické zahrady v centru Paříže na břehu Seiny byla tehdy přesunuta zvířata pocházející ze zrušené královské sbírky ve Versailles. Historie zoologických zahrad ale sahá mnohem dále, i když předtím byla zvířata vystavovaná spíše jako kuriozita v královských sídlech a vědecká i etická stránka se začaly brát v potaz až později.

První zvěřince vznikly na území Afriky a Asie už ve druhém tisíciletí před naším letopočtem. Pravděpodobně nejstarší zoo založila egyptská královna Hatšepsut kolem roku 1500 před naším letopočtem u Amonova chrámu v Thébách. Přibližně ze stejné doby jsou zprávy o zahradách se zvířaty například v Číně.

V Evropě se historie zoo začala psát zhruba renesancí. Sbírky zvířat tehdy fungovaly jako soukromé kolekce kuriozit mocných a bohatých. Výběhy byly uspořádány do kruhu, takže budily dojem jakéhosi divadla pro jednoho diváka. Tento typ zoo reprezentuje menažerie Marie Terezie v Schönbrunnu u Vídně založená jejím manželem Františkem I. v roce 1752. Až pařížská zoo ale byla ustavena jako veřejná instituce spojená s vědou.

Zoologické zahrady v ČR patří v celosvětovém měřítku spíše k těm mladším – nejstarší je zoo v Liberci, která vznikla v roce 1919; následovaly ji zahrady v Plzni (1926) a Praze (1931).