Neuvěřitelná tajemství Karlova mostu!

karluv most jedna

 

Syrečky a víno v základech Karlova mostu!

Je-li Praha vzácným pláštěm, který pokrývá břehy řeky Vltavy, představuje Karlův most drahocennou sponu, jež tento královský plášť spíná. Možná existují mosty vznosnější. Pár jich je dokonce starších. Ale žádný není tak krásný…

Podle legendy přidávali stavebníci do malty vajíčka, aby byl most pevnější. To však není pravda. Chemický rozbor však prokázal, že maltu zalévali mlékem a vínem! Dokonce do ní spadlo i pár tvarůžků a syrečků, ale zřejmě omylem. Kdo ví, možná se vykutálely zpod ruky samotného mistra Petra Parléře, stavitele svatovítského chrámu, když na stavbu mostu dohlížel.

Datum určili astrologové

Počátky stavby jsou zahaleny tajemstvím. Základní kámen byl položen v roce 1357, v přesném datu se však kronikáři rozcházejí. Za pravděpodobný se považuje9. červenec 1357, 5 hodin a 31 minut. Když za sebou seřadíte rok, den, měsíc, hodiny a minuty, dostanete sled lichých čísel od jedné do devíti a zpět: 1-3-5-7-9-7-5-3-1. Právě v tomto čase došlo ke konjunkci Slunce se Saturnem, což představovalo velmi příznivou astrologickou konstelaci. Navíc Slunce bylo v ascendentu znamení Lva, heraldického znaku Českého království. A císař Karel IV., který dal most postavit, na rady astrologů velmi dbal.

Není ani jisté, zda most navrhl mistr Parléř. Na stavbě se jistě podílel, možná však byl prvním stavitelem pražský kameník a měšťan Otto, zvaný Otlin. Určitě však víme, že jde o druhý nejstarší dochovaný most v České republice. Ještě sto let před ním překlenul jihočeskou řeku Otavu most v Písku. Někdy v té době sice už spojoval pražské břehy první kamenný most Juditin, ten však zničila povodeň.

Dvanáct lebek hnilo na věži

Most spojuje Staré Město a Malou Stranu, je 516 m dlouhý a 9,5 m široký. Tvoří ho 16 oblouků. Po délce je třikrát zalomen a proti proudu nepatrně vypouklý. Patří k němu hned tři věže: Staroměstská, větší a menší Malostranská. Samotný most stojí na mlýnských kamenech, které jsou možná ještě podloženy rošty z dubových pilotů. Pilíře byly vyhloubeny 2,5 m pod dno řečiště.

Staroměstská mostecká věž proslula smutnou ozdobou: hlavami dvanácti popravených českých pánů, vůdců stavovského povstání proti Habsburkům z let 1618-1620. Byly nabodnuté na železných prutech v drátěných koších, aby je Pražané mohli zdola dobře vidět: pro výstrahu poddaným a na posměch poraženým… Teprve za třicetileté války prý klidně spočinuly v kostele Matky Boží před Týnem.

Zdroj: http://www.praha-levne.cz