Putování za Popelkou – Moritzburg

moritzburg

Tři oříšky pro Popelku, nejoblíbenější česká pohádka. Libuše Šafránková s Pavlem Trávníčkem jako ideální pohádkový pár a těch nejkrásnějších kulisách. A kde se vlastně nachází zámek prince? Pojďme se na něj podívat. Sice leží v Německu, ale vzhledem k tomu, že nedaleko Drážďan, není pro naše cestovatele rozhodně nedostupný.

Přímo před branami Drážďan nechal August Silný, král polský a kurfiřt saský, vystavět na zdech bývalé renesanční stavby reprezentativní lovecký zámeček a
letohrádek. Drahocenný porcelán, nábytek a malby jsou dodnes úchvatnými svědky dvorní kultury bydlení a stolování v 18. století. Kožené tapety
s velkoformátovými kresbami a ornamenty proměňují sály zámku ve skutečnou obrázkovou knížku antické mytologie. Jedna z největších sbírek trofejí v Evropě
připomíná loveckou vášeň wettinských panovníků a jejich hostů. Kromě znovu otevřených výstavních prostor Historisches Porzellanquartier je dalším vrcholem
návštěvy zámku tzv. »Moritzburger Federzimmer« se slavnostním lůžkem Augusta Silného – mistrovské dílo pokryté téměř dvěma miliony barevných ptačích per.morr

V roce 1542 nechal vévoda Mořic Saský postavit na žulovém vrcholku v honebním lese Friedewald bohatém na zvěř lovecký zámeček v renesančním stylu. Brzy se tento zámek, později pojmenovaný po vévodovi, stal středem zájmu saské lovecké společnosti. Zámecká kaple byla vybudována až v roce 1661 pod vedením kurfiřta Johanna Georga II a během korunovace Augusta Silného na polského krále byla vysvěcena na katolickou kapli. Dodnes se zde konají pravidelné bohoslužby. Kurfiřt však měl se zámkem Moritzburg ještě jiné plány. V roce 1723 byla zahájena velká přestavba, která měla původní renesanční stavbu proměnit v barokní lovecký zámeček a letohrádek. August Silný pověřil tímto projektem architekta Matthäuse Daniela Pöppelmanna. Během přestavby byly založeny nové rybníky a obory, například východně od zámku bažantnice. Na interiérech sedmi sálů a více než 200 místnostech pracovali nejlepší sasští řemeslníci a umělci tehdejší doby. Celé umělecké dílo se vyznačuje stavební přímočarostí a harmonií s okolní krajinou. Tato přestavba se smrtí Augusta Silného skončila.

V dalším propojování zámeckého areálu s okolní krajinou pokračoval až kolem roku 1800 kurfiřtův pravnuk. Vznikl Fasanenschlösschen – Bažantí zámeček – a přístav s majákem a molem na rybníku Niederer Großteich Bärnsdorf. Od roku 1933 byl zámek Moritzburg využíván jako sídlo wettinského prince Ernsta Heinricha Saského, dokud nebyl Wettinům v roce 1945 vyvlastněn. Ernstu Heinrichovi Saskému a jeho synům se některé z nejcennějších uměleckých pokladů podařilo zakopat v zámeckém parku, ale až na několik výjimek je objevila a odvezla sovětská armáda. Teprve v roce 1996 nalezl amatérský archeolog několik beden se šperky posázenými drahokamy a přiřadil je k pokladu Wettinů. Dnes je Moritzburg vyhlášeným místem, kde se setkávají milovníci saského baroka a míšeňského porcelánu.

Takto najdete zámek Moritzburg a Fasanenschlösschen

Parkoviště: N 51°09’52.18″ | E 13°40’46.79″

 

Autobusem/autem dálnice A17 Praha – Dražďany po »Dreieck Dresden-West«| dále po dálnici A4 směr Berlín až na sjezd »Dresden-Wilder Mann«| dále do Moritzburgu až na velké parkoviště před barokním zámkem.

Příjezd vlakem nádraží Dresden –Neustadt | dále linkovým autobusem 326 (směr Radeburg) na zastávku »Schloss Moritzburg«

Tip: Svezte se historickou úzkokolejkou »Lößnitzdackel« z Radebeulu do Moritzburgu | Příjezd do Radebeul/Ost rychlodráhou (S-Bahn, Drážďany – Míšeň).