Jeskyně Balcarka

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Jeskyně Balcarka
Jeskyně Balcarka v Ostrově u Macochy představuje svou krápníkovou výzdobou snad nejbohatší jeskyni Moravského krasu a patří právem k vyhledávaným cílům turistických návštěv.  Méně je však veřejnosti známo, že Balcarka zaujímá také významné místo  v nejstarší historii Moravského krasu. Někdy zhruba před 15 000 lety  v ní sídlila početná skupina lidí, lovců sobů a koní z údobí magdalénienu. Zanechali po sobě několik ohnišť, větší počet pazourkových nástrojů i hrotů kopí, vyřezaných ze sobích parohů. Množství zvířecích kostí svědčí o tom, že byli úspěšnými lovci, kteří dokázali přežít v dosti drsných klimatických podmínkách  vyznívání poslední doby ledové. Všechny tyto doklady o využívání jeskyně lidmi s kulturou magdalénienu na konci paleolitu  i  o přítomnosti dravých ptáků získal svou neúnavnou a pečlivou činností učitel Jan Knies z nedalekého Rogendorfu (dnes Krasové) před více jak 100 lety (1898-1900). Jím shromážděná archeologická i paleontologická sbírka je nyní uložena v ústavu Anthropos Moravského zemského muzea v Brně a představuje významnou součást nejstarší historie osídlení Moravy.
.
Jeskyně Balcarka se nachází jižně od Ostrova u Macochy, při východním okraji vápenců Moravského krasu, v jádru skalnatého meandru Suchého žlebu. Její přední část byla známa odedávna. Od roku 1923 byla postupně objevována ostrovskými občany pod vedením poslance Josefa Šamalíka, v roce 1936 byly jednotlivé části jeskyně spojeny v jeden celek. Jeskyně tvoří složitý systém, vystupující ve dvou výškových úrovních spojených vysokými dómy. Na vzniku jeskyně se podílely vody Lopače a Krasovského potoka, jejichž ponory se nyní nachází severně a jižně od jeskyně. Balcarka je pro návštěvníky zvlášť přitažlivá pestrostí krápníkové výzdoby na poměrně malé rozloze. Mimořádné bohatství krápníků, typicky vyvinuté povrchové krasové jevy (závrty, škrapy), bohaté archeologické a paleontologické nálezy, význačné druhy teplomilné květeny a malebnost krajiny činí z lokality Balcarky jedno z nejzajímavějších míst v Moravském krasu.
V létech 2007 – 2009  byla  Správou jeskyní ČR provedena generální rekonstrukce jeskyně Balcarky.  V průběhu rekonstrukce byly z jeskyně postupně odstraňovány pozůstatky starých zpřístupňovacích prací – betonová schodiště a chodníky,  kamenné skládky, ocelové konstrukce, výztuže, kabely, osvětlovací tělesa aj. Vzhledem k charakteru jeskyně musel být veškerý transport materiálu prováděn ručně. Po provedených výklizech se znovu ukázaly dávno zapomenuté části jeskyně, které dávají do budoucna příležitost k novým objevům. Celkem bylo z jeskyně vyklizeno 2 100 tun použitého materiálu.
V dalších etapách rekonstrukce byly zbudovány nové turistické chodníky, zábradlí, elektrické osvětlení. Novou podobu dostala i vstupní část jeskyně. Chodníky a schodiště byly zúženy na nezbytně nutnou míru. V některých partiích se pod starými chodníky a schodišti objevila původní krápníková výzdoba. Zde byla návštěvní trasa řešena formou nerezových můstků a lávek tak, aby krápníková výzdoba zůstala zachována. Na výrobu zábradlí a dalších konstrukcí byl použit antikorozní materiál. Tímto opatřením odpadnou v budoucnu dříve nezbytné ochranné nátěry, které silně zatěžovaly jeskynní ekosystém. Ve vybraných částech jeskyně bylo místo původních ochranných plotů nainstalováno elektronické zabezpečovací zařízení k ochraně krápníkové výzdoby. Návštěvníkům se tak naskýtá nový a ničím nerušený pohled. Ze stěn jeskyně byly odstraněny všechny staré elektrické rozvody. Nová elektrická instalace je uložena převážně pod betonovými chodníky. V celé jeskyni bylo instalováno nové osvětlení, nově jsou osvětleny i části jeskyně, které dříve zůstávaly návštěvníkům skryty. Ve Velkém dómu bylo poprvé ve východní Evropě použito osvětlení LED diodami, které vytváří zvláštní světelné efekty. LED světla mají nesrovnatelně nižší spotřebu energie a nezatěžují jeskynní prostředí vydávaným teplem. LED osvětlení bylo doplněno zařízením pro hudební produkci, při které se automaticky osvětlují nejrůznější scenérie Velkého dómu.
Do turistického okruhu byla nově zahrnuta i část jeskyně s bývalým muzeem, které bylo krátce zpřístupněno v roce 1938. V prostorách muzea byla instalována expozice představující jeskyni Balcarku jako jeskyni lovců sobů a koní, generační zimoviště medvědic jeskynního medvěda a jeskyni medvíďat. Na tuto expozici navazují i nově instalované venkovní naučné panely. Expozice v Balcarce je součástí integrální expozice Moravského krasu, která je postupně budována ve Sloupsko-šošůvských jeskyních, Kůlně, Balcarce, Výpustku a v Kateřinské jeskyni. Návštěvní trasa se tak prodloužila o 150 metrů a návštěvníci nyní vychází novým východem přímo u provozní budovy. Celkové náklady na rekonstrukci činily 17,5 mil Kč.