Jak ověřit, zda je CK pojištěna pro případ úpadku

Pozor na nekalé praktik- pro Toulamese

Ačkoliv musí být cestovní kanceláře (CK) pojištěny proti úpadku, ministerstvo pro místní rozvoj (MMR ČR) doporučuje klientům, aby si tuto skutečnost ověřili. S pojišťovnami bylo dohodnuto několik základních způsobů ověřování existence uzavřených pojistných smluv.

„Jednak si klienti CK mohou prohlédnout webové stránky pojišťoven, kde jsou průběžně uveřejňovány CK, které mají uzavřené pojistné smlouvy,“ vysvětluje Veronika Vároši z MMR. Další možností je  kontrola přímo v prostorách provozovny cestovní kanceláře. „CK je povinna předložit před uzavřením cestovní smlouvy zájemci na jeho žádost k nahlédnutí doklad o pojištění záruky pro případ úpadku CK,“ dodává Vároši. Třetím způsobem je předání dokladu určeného zákazníkovi, který osvědčuje informace o uzavřeném pojištění a označení pojišťovny.

Ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR