Za hudbou do muzea

Hudba1

Muzeum české hudby je specializovaná část Národního muzea v Praze, zaměřená na materiály s hudební a instrumentální tematikou. Sídlí v přestavěném bývalém kostele svaté Máří Magdalény v malebném prostředí Malé Strany.

Hudba2

Muzeum najdeme v barokně – klasicistní trojlodní budově někdejšího klášterního kostela svaté Máří Magdalény z let 1654 –1679 postaveného podle návrhu významného architekta Francesca Carattiho. Kostel i kláštery byly v roce 1783 zrušeny v rámci církevních reforem císaře Josefa II. Kostel byl v průběhu své historie postupně přestavován až do dnešní podoby. V muzeu jsou vystavené ukázky starých či vzácných hudebních nástrojů, a to jak z dílen renomovaných nástrojařů, tak lidové nástroje. Dále zde návštěvníci najdou významné originální notové zápisy vybraných hudebních děl, dokumenty vztahující se k jednotlivým skladatelům, staré gramodesky a další hudební artefakty včetně ukázek jednotlivých hudebních nahrávek.

Hudba4

Někdejší hlavní chrámová loď slouží také jako koncertní síň. Návštěvník se tady projde historií hudby a pozná jednotlivé způsoby, jak může hudební nástroj tón tvořit, jak vypadal zápis hudby pro různé typy hudebních nástrojů i to jak a při jakých společenských příležitostech se na ně hrálo. Tento dojem umocňuje originální architektonické řešení expozice, dynamická aplikace světla a zvuku. Pro zájemce jsou k dispozici i sluchátka pro poslech originálních nahrávek na vystavené historické hudební nástroje.

Hudba3

Celý objekt Českého muzea hudby umožňuje bezbariérový přístup.
Stálou expozici doplňují krátkodobé výstavy v přízemí dvorany muzea věnované významným osobnostem hudebního života.

Hudba5

Příspěvek i s fotkami nám zaslal náš dopisovatel Ctibor Čejpa. Děkujeme!