Za čokoládou na nádvoří Arcibiskupského zámku v Kroměříži

Kroměříž foto Tomáš Vrtal

Pralinky a čokoládu na všechny možné způsoby si můžete od května až do září vychutnat při návštěvě Arcibiskupského zámku. Posezení je připraveno jak na zahrádce s výhledem na nádvoří, tak i uvnitř v útulné stylové kavárně. Otevřeno je denně mimo pondělí vždy od 9 do 17 hodin a to i během státních svátků.

Vstupní areál do podzámecké zahrady , AMK kromìøíž

Nová prodejna Chocolaterie Chapeau se nachází přímo na nádvoří kroměřížského Arcibiskupského zámku. Nové prostory spjaté s historií města Kroměříže dodávají prodejně příjemnou stylovou atmosféru. V nabídce naleznou návštěvníci nejen čokoládové pralinky a figurky, ale i horkou čokoládu s různými ingrediencemi, několik variant výborné kávy značky Vero Caffe, nejrůznější poháry a zmrzlinové koktejly, míchané alkoholické i nealkoholické nápoje, horké džusy a mnohé další speciality.

Čokoláda1

Arcibiskupský zámek – památka UNESCO
Arcibiskupský zámek je dominantou jednoho z nejatraktivnějších měst na Moravě a hlavním magnetem návštěvníků historického komplexu, v rámci něhož byl spolu se svými zahradami zapsán v roce 1998 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Zámek patří mezi přední kulturně historické památky na  Moravě; byl majetkem olomouckých biskupů a  arcibiskupů, kterým sloužil jako reprezentační sídlo. Přízemí zámku bylo věnováno hospodářským a provozním prostorám, v druhém podlaží byly soustředěny reprezentativní prostory, třetí podlaží kladlo důraz na biskupovu světskou a úřední moc.

Zámek je dnes nejen unikátním historickým objektem, ale také živým badatelským centrem, ukrývajícím bohaté sbírky obrazů, knih či hudby, které mají kořeny v osvícené činnosti sběratelů několika století. Zdejší Květná zahrada, známá též pod názvem Libosad, patří mezi nejvýznamnější zahradní díla v celosvětovém měřítku. Dnes je prakticky jediným představitelem takto komponovaného celku v Evropě. Zahrada začala vznikat ve druhé polovině 17. století. První fáze výstavby proběhla mezi lety 1665–1675. Druhá část pak v průběhu osmdesátých let 17. století. Představa o nové zahradě vycházela z evropských impulsů v podobě renesančního modelu odloučených zahrad, které vznikaly poblíž starších sídel ve Francii; inspirací byly také zahrady italského, německého a holandského prostředí.

Květná zahrada v původní podobě ze 17. století reprezentuje přelomovou fázi vývoje evropského zahradního umění. Na jedné straně připomíná pozdně renesanční italské a německé památky; na straně druhé straně se obrací k francouzskému barokně klasicistnímu typu inspirovanému Versailles. V roce 1998 byla Květná zahrada spolu s Podzámeckou zahradou a zámkem zapsaná na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.    Květná zahrada byla po rozsáhlé rekonstrukci slavnostně otevřena v roce 2014. Podzámecká zahrada byla založena v roce 1509 a během několika století rozšířena do rozlohy 64 hektarů. Ze zelinářské a ovocnářské zahrady byla v 17. století přebudována na zahradu barokní. V 19. století pak na stylový krajinářský park a dnes je zde vysázeno přes 200 druhů vzácných stromů z různých částí Evropy, Ameriky i Asie. Nejradikálnější přestavba Podzámeckou zahradu čekala v první třetině 19. století. Druhá polovina 19. století znamenala pro Podzámeckou zahradu období několika posledních drobnějších úprav. Za nejzdařilejší z nich lze považovat přestavbu zámeckého portiku a vybudování nového monumentálního schodiště, které slouží jako druhý vstup do Podzámecké zahrady i v současnosti.

A my si můžeme užít dva zážitky najednou -prohlídku krásných zahrad a ještě si zamlsat.

Čokoláda2

Za pěknou dvojpozvánku i s fotografiemi děkujeme Národnímu památkovému ústavu.
Úvodní foto: Tomáš Vrtal