Výročí 725 let Sázavského kláštera

Sázava1

Třetí nejstarší mužský klášter v Čechách se nachází v místě, kde se na začátku 11. století v jeskyni nad řekou Sázavou usadil poustevník Prokop. Časem kolem sebe shromáždil komunitu poustevníků, která se kolem roku 1032 díky přemyslovským knížatům Oldřichovi a jeho synovi  Břetislavovi proměnila v benediktinský klášter. Zvláštností kláštera bylo po celé 11. století slovanská liturgie.  Klášter tak navázal na někdejší dědictví věrozvěstů Velké Moravy sv. Cyrila a sv. Metoděje.

Sázava2

Stávající správce klášterního areálu – Národní památkový ústav – se po roce 1989 nejprve soustředil na opravy střech a fasád kostela i konventu, průběžnou údržbu šindelových střech bývalého opatství a fary, rekonstrukci sítí a zejména na několik let trvající záchranu rozpadávajících se pilířů nedostavěného gotického trojlodí. Nechal upravit a zpřístupnit do té doby uzavřenou severní zahradu kláštera.

Sázava3

Od roku 2007 byly postupně zpracovávány rozsáhlé a detailní průzkumy, studie a projekty týkající se celého klášterního areálu. Byly prováděny modernizace a rekonstrukce kanalizace, vnitřní rozvody elektroinstalace v budově kostela a bývalého opatství, znovu opraveny krovy a krytina střech konventu a kaple Panny Marie. Po objevu zabílených fresek v křížové chodbě roce  2007 se započalo s jejich postupným odkrýváním a restaurováním.

Putování za svatým Prokopem
V rozsáhlém areálu najdou návštěvníci místo pro relaxaci, poučení i rozjímání. Bývalý klášter s bezmála tisíciletou tradicí je doslova prodchnut duchovní atmosférou a dávnými příběhy. Svatý Prokop je reálnou historickou osobností. Tento poustevník, mnich, zakladatel Sázavského kláštera s řeckým jménem je v Čechách spontánně uctívaný jako světec již od 11. – 12. století. V kryptě zdejšího barokního kostela sv. Prokopa je uložena svatá relikvie z jeho těla.

Sázava4

Zdroj informací: Národní památkový ústav, správa Kláštera Sázava, Zdroj foto: Klášter Sázava