Rok renesanční šlechty

Sychrov

Z aktualit NPÚ: Památky ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) zahajují sezonu a vstupují do Roku renesanční šlechty.

Na třiceti památkových objektech budou po celý rok probíhat akce zaměřené právě na renesanční šlechtu v českých zemích. NPÚ přichází s novinkou pro neslyšící návštěvníky, kterým nabídne elektronické průvodce.  Památkáři chtějí veřejnosti letos rovněž připomenut význam krajiny a připravují nový ročník projektu Patrimonium pro futuro.                                                                                                

Součástí Roku renesanční šlechty bude též tradiční Hradozámecká noc, která proběhne 26. srpna na zámku v Náměšti nad Oslavou.                                                                                               

Národní památkový ústav je největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Disponuje sítí 14 územních odborných pracovišť se sídlem v každém kraji. Podílí se na mnoha projektech, plní výzkumné úkoly, poskytuje odborné vzdělávání v oblasti památkové péče a ročně vydává desítky publikací. Spravuje více než stovku nemovitých památek v majetku státu, z nichž většina je  přístupná veřejnosti. 

Úvodní snímek: Zámek Sychrov