Nové toulky mezi Vltavou a Sázavou

20170127_180958

Nové toulky mezi Vltavou a Sázavou je publikace věnovaná regionu mezi těmito dvěma řekami u příležitosti 635 let od prvního písemného záznamu o vsi Teletín. Zavede vás do kraje, na jedné straně sevřeného soutokem obou řek a na druhé straně zámkem Konopiště. Kolektiv autorů pod vedením Václava Šmeráka ji rozčlenil do 23 kapitol, doprovázených mnoha fotografiemi z historie i ze současnosti.
Úplně na začátku je krátký úvod, ve kterém Václav Šmerák vysvětluje, proč tato kniha vznikla, co v ní najdete a co je jejím cílem. Hned v následující kapitole vede zvídavého čtenáře do krajiny vyhlídek. Sám se, jako dlouholetý cestovatel, zhostil role průvodce touto krásnou krajinou. Možná i proto, že jsem strávila část letošní dovolené na Staré Živohošti, jsem se zaujetím přečetla kapitolu Perla Vltavské kaskády, kde jsem se dozvěděla spoustu zajímavostí o Slapské přehradě, včetně bohaté fotodokumentace, která na dobu, kdy stavba probíhala, nebyla zdaleka tak běžná jako dnes. Základní kámen tohoto vodního díla byl položen těsně po druhé světové válce a pracovní příležitost tu našlo mnoho lidí. S napouštěním přehrady se začalo v dubnu 1954 a 7. listopadu téhož roku byla slavnostně uvedena do provozu. Navazující kapitola Slapské vzpomínání je vyprávění pamětníků začátků provozu elektrárny Slapy pana Jana Suka a pamětníka stavby Slapské přehrady, pana Vladimíra Bárty. Vzpomínky jsou stále živé, a když vyprávějí o historii zdejší oblasti, jen těžko, i po těch letech, odolávají dojetí.

S vodou jsou spojeni skauti, trampové, osadníci a vodáci. Dodnes můžeme vidět mnoho hausbotů na březích řek, kam skalní jezdí téměř celý život a proto nejsou výjimkou fotografie například z třicátých let 20. století, které, alespoň pro mě, mívají často daleko větší vypovídající hodnotu než ty dnešní, barevné. Jak to bylo dřív, je krásně popsáno v kapitole Historie rekreace kolem Vltavy před vybudováním Slapské přehrady. Dnes velmi známé a oblíbené Svatojánské proudy jsou již léta vyhledávanou turistickou atrakcí. Ovšem, známe dobře historii osad kolem Vltavy? Tady ji máte i s dobovými fotografiemi. Na 224 stranách najdete opravdové historické perly a nebudete se při čtení nudit ani chvilku. Třeba když se začtete do kapitoly o osadě Proudy, o Jendovi Kordovi a o trampech, jak se tenkrát dokázali semknout, držet pohromadě a hájit pravdu a spravedlnost. Mnoho fotografií tato slova podtrhuje a navozuje opravdu autentickou atmosféru.

Povídáním o Chotilsku a jeho okolí se posouváme kousek dál. Chotilské muzeum skrývá jedinečnou expozici o historii zaniklé řeky v tomto kraji i života kolem ní. Naleznete tady například unikátní trám z Rákosníkovy hospody na Živohošti z roku 1617 nebo barokní podstavec soch s. Jana Nepomuckého ze zatopené osady Moráně z roku 1734. Podíváte se do Rabyně a Nedvězí, Vysokého Újezdu, do Krňan, Netvořic, nebo Teletína.

Skoro na konci publikace je neméně zajímavé vyprávění o Lešanech, kde strávil, okouzlen jimi, svoje mládí František Hrubín a kde vznikla spousta jeho, za srdce beroucích, básní. Poslední kapitola patří vzpomínce na Františka Ferdinanda d´Este, jeho lovecké vášni a lásce k zámku Konopiště. Dobová ilustrace znázorňuje atentát na následníka trůnu a obsáhlý text objasňuje, jak to tehdy všechno bylo. Úplně v závěru je krátký autorův doslov, ve kterém Václav Šmerák krom jiného říká: „Kolik zažije člověk v životě různých konců… V láskách, bitvách, hádkách a nebo na cestě někam za jasným či nejistým cílem, někdy jen pro radost, jindy na útěku. Na konci každého příběhu přijde úleva, smutek, zamyšlení, vítězství, zrada, překvapení. Jeden příběh končí nebo se prolíná do dalšího, jiný příběh začíná…“

Pojďte si prožít příběhy, které se odehrály někde mezi dvěma řekami.  

Autor: Václav Šmerák a kolektiv

Žánr: Cestopis
Redakce: Jakub Vaníček
Odpovědný redaktor: David Pazdera
Vydala: Mladá fronta, a.s. Praha 4
Rok vydání: 2014, 8371. publikace, vydání první, vázaná
Počet stran: 224
ISBN: 978-80-204-3284-1

Renáta Šťastná